Ρύθμιση οφειλών στον δήμο Σύρου-Ερμούπολης

admin
24/04/2015 12:18
  •  
  •  
  •  

Σε ρύθμιση του συνόλου των ταμειακά βεβαιωμένων οφειλών ως τις 26 Μαΐου προχωρεί ο δήμος Σύρου-Ερμούπολης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4321/2015 (Φ.Ε.Κ. 32/τ. Α’/21-03-2015) «Ρυθμίσεις για επανεκκίνηση της οικονομίας», η ρύθμιση μπορεί να γίνει ως εξής:

α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό 100{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d} των προσαυξήσεων και των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν.

β) Από 2 έως και 5 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 90{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d} των προσαυξήσεων και των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν.

γ) Από 6 έως και 10 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 80{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d} των προσαυξήσεων και των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν.

δ) Από 11 έως 20 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 75{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d} των προσαυξήσεων και των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν.

ε) Από 21 έως και 30 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 70{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d} των προσαυξήσεων και των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν.

στ) Από 31 έως και 40 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 65{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d} των προσαυξήσεων και των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν.

ζ) Από 41 έως και 50 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 60{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d} των προσαυξήσεων και των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν.

η) Από 51 έως και 60 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 55{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d} των προσαυξήσεων και των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν.

θ) Από 61 έως και 70 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 50{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d} των προσαυξήσεων και των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν.

ι) Από 71 έως και 80 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 45{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d} των προσαυξήσεων και των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν.

ια) Από 81 έως και 90 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 40{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d} των προσαυξήσεων και των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν.

ιβ) Από 91 έως και 100 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 30{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d} των προσαυξήσεων και των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν.

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 20 ευρώ. Ως καταληκτική ημερομηνία προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, έχει νομοθετικά οριστεί η 26η Μαΐου 2015. Η αίτηση υποβάλλεται στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου και θα παρέχονται ειδικά τυποποιημένα έντυπα αιτήσεων από την υπηρεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα: 22813-61024 & 22813-61025.

(φωτό: aftodioikisi.gr)

(Visited 11 times, 1 visits today)