Απολογισμός πεπραγμένων δημοτικής αρχής Δήμου Σύρου-Ερμούπολης

Άκης Αξαόπουλος
19/06/2019 1:17
 
 
 

 

Ειδική δημόσια συνεδρίαση για τον «Απολογισμό πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 2018» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Ιουνίου και ώρα 18:30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στον 2ο όροφο του Δημαρχιακού Μεγάρου επί της Πλατείας Μιαούλη.
Σε αυτήν έχουν κληθεί να πάρουν μέρος τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, οι πρόεδροι και τα μέλη των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων, οι φορείς και οι δημότες της πόλης.
Ο απολογισμός πραγματοποιείται σύμφωνα με την αριθμ. 264/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τις διατάξεις του άρθρου 217 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

(Visited 33 times, 1 visits today)