Να μετακινήσουν τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα καλεί τους κατόχους τους ο δήμος Σύρου-Ερμούπολης – Όσοι δεν το κάνουν, απειλούνται με πρόστιμο

admin
13/01/2015 20:07
 
 
 

Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης έχει ξεκινήσει την διαδικασία, που προβλέπεται από

 τις διατάξεις του Π.Δ. 116/2004 (ΦΕΚ 81/Α/5-3-04), της με αριθμ. 100290/67/Τ. & Ε.Φ. (ΦΕΚ 57/Β/24-1-2002), που αφορά τα ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΛΕΙΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (με ή χωρίς αριθμό κυκλοφορίας).

Από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 45 και του άρθρου 48 του Ν. 2992/2002, προβλέπεται υποχρέωση του κατόχου του οχήματος που επιθυμεί να καταθέσει την άδεια κυκλοφορίας και τις κρατικές πινακίδες, σε Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ή σε Δ.Ο.Υ, είτε να φυλάξει αυτό σε ιδιωτικό κλειστό χώρο, είτε να το παραδώσει στα κέντρα υποδοχής οχημάτων τέλους κύκλου ζωής.

Σύμφωνα τις παραπάνω αναφερόμενες διατάξεις, σε συνδυασμό με τον Κανονισμό Καθαριότητας και Εκτέλεσης Οικοδομικών Εργασιών – Ανακύκλωσης του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης (Αποφ. 281/26-9-2011 Δημοτικού Συμβουλίου), παρακαλείται όποιος πολίτη έχει στην ιδιοκτησία του κάποιο εγκαταλελειμμένο όχημα, όπως άμεσα το αποσύρει (μετακινήσει), αλλιώς το όχημά του θα περιέλθει στην κατοχή του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και θα του επιβληθεί το προβλεπόμενο, από την ανωτέρω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, πρόστιμο πεντακοσίων (500€) ευρώ, (άρθρο 40, περ. 20 και άρθρο 41, περ. 13).

(Visited 36 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.