Ξεκινούν άμεσα τα έργα βελτίωσης του επαρχιακού οδικού δικτύου σε Σέριφο, Σίφνο και Κίμωλο

οδικού δικτύου
Newsroom
15/05/2020 15:42
 
 
 

 

Στο στάδιο της εκτέλεσης περνούν τα έργα της αναβάθμισης του οδικού δικτύου της Σερίφου, της Σίφνου και της Κιμώλου, μετά και την υπογραφή από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο, της εργολαβικής σύμβασης με τον ανάδοχο, ύψους 171.140€.

Ειδικότερα, η εργολαβία «Έργα Βελτίωσης – Ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού δικτύου Νήσων Σερίφου, Σίφνου, Κιμώλου» περιλαμβάνει εργασίες που αφορούν στην οδική σήμανση, κατακόρυφη (πινακίδες) και οριζόντια (διαγράμμιση), καθώς και στοιχεία αναχαίτισης οχημάτων (στηθαία ασφαλείας) σε σημεία αυξημένου κινδύνου.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να περαιώσει το σύνολο των εργασιών της παρούσας εργολαβίας εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων.

Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της πολιτικής απόφασης της Περιφερειακής Αρχής να θέσει σε προτεραιότητα την βελτίωση του οδικού δικτύου στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου και αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας των χρηστών του δικτύου (οχημάτων και πεζών), την αποτελεσματικότερη μετάδοση μηνυμάτων προς τους οδηγούς σχετικά με την προειδοποίηση για κινδύνους σε διάφορα σημεία του δικτύου, την οργάνωση κυκλοφοριακών ρευμάτων κλπ, τη σαφέστερη ρύθμιση και οργάνωση της κυκλοφορίας, σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σημειώνεται ότι με απόφαση του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου, η Πράξη «Έργα Βελτίωσης – Ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού δικτύου Νήσων Σερίφου, Σίφνου, Κιμώλου» έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση βασικών υποδομών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

(φωτό: αρχείου)

(Visited 57 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.