Ένταξη στο ΕΣΠΑ της κατασκευής και προμήθειας δεξαμενών ύδρευσης σε Αμοργό και Θηρασιά

Newsroom
17/06/2020 12:05
 
 
 

Τις αποφάσεις ένταξης δύο ακόμη έργων ύδρευσης σε νησιά των Κυκλάδων, στο περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος.

Πρόκειται για τα έργα «Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης Κολοφάνας στην Αρκεσίνη Αμοργού» (προϋπολογισμού 435.000€) και «Προμήθεια δεξαμενών ύδρευσης Θηρασιάς» (προϋπολογισμού 220.000€).

1.Στο πλαίσιο του έργου «Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης Κολοφάνας στην Αρκεσίνη Αμοργού», θα κατασκευαστεί υπέργεια δεξαμενή ύδρευσης χωρητικότητας 1.000 κ.μ., περίπου 368μ. νέων σωλήνων πίεσης και 7 τυπικά φρεάτια δικλείδων που θα ρυθμίζουν τις λειτουργίες της δεξαμενής.
Ως ημερομηνία έναρξης του έργου ορίζεται η 31/03/2021 και λήξης η 31/12.2022. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 435.000€. Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Αμοργού.

2. Αντικείμενο του έργου «Προμήθεια δεξαμενών ύδρευσης Θηρασιάς» είναι η προμήθεια και εγκατάσταση 3 νέων δεξαμενών, συνολικής ωφέλιμης χωρητικότητας 2.300 κυβ. μέτρων για την κάλυψη των αναγκών αποθήκευσης και υδροδότησης πόσιμου νερού, της νήσου Θηρασιάς.
Συγκεκριμένα, πρόκειται να τοποθετηθεί 1 νέα δεξαμενή ωφέλιμης χωρητικότητας 1.000m³ στην περιοχή της αφαλάτωσης, πλησίον του υφιστάμενου υδραγωγείου και 2 νέες δεξαμενές, συνολικής ωφέλιμης χωρητικότητας 1.300m³, στον οικισμό Μανωλά. Οι νέες δεξαμενές θα τροφοδοτούνται από την αφαλάτωση της Θηρασιάς. Ως ημερομηνία έναρξης του έργου ορίζεται η 31/03/2021 και λήξης η 30/06/2022. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 220.000€. Δικαιούχος του έργου είναι η ΔΕΥΑ Θήρας.

Τα δύο έργα εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής» του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο» και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

(Visited 50 times, 1 visits today)
Latest Post

Leave a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*