Συντήρηση και επισκευή φθορών στο λιμάνι της Ψάθης

Το νησί της Κιμώλου
Newsroom
13/01/2023 15:05
 
 
 

 

Την εργολαβική σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή φθορών λιμένα Ψάθης ν. Κιμώλου» υπέγραψαν ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Λεονταρίτης και η ανάδοχος εταιρεία «ΔΟΜΙΚΗ ΜΗΛΟΥ Α.Τ.Ε.».

Το έργο αφορά σε εργασίες συντήρησης και επισκευή φθορών που θα πραγματοποιηθούν στο λιμένα Ψάθης στην Κίμωλο. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται η αποκατάσταση τοπικής καθίζησης της επιφάνειας της ανωδομής του λιμένα και η ενίσχυση των πλακών ποδός της κύριας προβλήτας. Θα πραγματοποιηθεί καθαίρεση της ανωδομής τοπικά, η κατασκευή νέων φρεατίων για την απορροή των ομβρίων και των θαλάσσιων υδάτων που προέρχονται από τον έντονο κυματισμό και η κατασκευή νέας ανωδομής από σκυρόδεμα.

Την χρηματοδότηση του έργου, καθώς και την επίβλεψη των εργασιών, αναλαμβάνει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το έργο εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

(Visited 28 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.