ΔΕΥΑ Μυκόνου: Εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών και συστήματος αυτόματου ελέγχου δικτύων

dimarxeio mykonou
Newsroom
27/05/2022 12:59
 
 
 

 

Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των βασικών υποδομών του νησιού η Δ.Ε.Υ.Α. Μυκόνου προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών και ολοκληρωμένου συστήματος αυτόματου ελέγχου των δικτύων ύδρευσης Δ.Ε.Υ.Α. Μυκόνου».

Συγκεκριμένα το έργο αφορά στην:

*Προμήθεια και εγκατάσταση εννέα (9) Σταθμών Μέτρησης Παροχής Πίεσης
(Σ.Μ.Π.Π.) σε σημεία ιδιαίτερου υγειονομικού ενδιαφέροντος των εσωτερικών δικτύων διανομή, με χρήση διάταξης Inline μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών και παρελκόμενο εξοπλισμό.

*Προμήθεια και εγκατάσταση έξι χιλιάδων οκτακοσίων (6.800) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Κατανάλωσης (Τ.Σ.Ε.Κ.) σε επιλεγμένες θέσεις των απολήξεων του δικτύου ύδρευσης με χρήση μετρητών κατανάλωσης, καταγραφικών κατανάλωσης με επικοινωνιακό εξοπλισμό και παρελκόμενο εξοπλισμό.

*Προμήθεια και εγκατάσταση Σταθερού δικτύου – Fixed Network AMR σε όλο το δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. με σκοπό την αυτόματη διασύνδεση του συνόλου των Τ.Σ.Ε.Κ. με τον Κ.Σ.Ε.

*Προμήθεια Φορητών Σταθμών Ελέγχου (Φ.Σ.Ε.) με χρήση φορητών διατάξεων ανάγνωσης μετρήσεων κατανάλωσης, φορητού μετρητή παροχής και φορητής διάταξης μέτρησης ποιότητας νερού.

*Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικών επέκτασης του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.).

*Υπηρεσίες παραμετροποίησης, βαθμονόμησης και ανάπτυξης των λογισμικών του Κ.Σ.Ε. καθώς και υπηρεσίες ανίχνευσης, εντοπισμού, αποτύπωσης, ανάπτυξης γεωχωρικής βάσης δεδομένων και ψηφιακής χαρτογράφησης των δικτύων ύδρευσης.

*Παράδοση σε θέση πλήρους και κανονικής λειτουργίας του συνολικού συστήματος.

*Δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος καθώς και απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα λειτουργία του για διάστημα τριών (3) μηνών, από την ημερομηνία θέσεως του σε λειτουργία.

*Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας κατά το διάστημα της 3μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας, στη λειτουργία, συντήρηση, επισκευές, τήρηση προγραμμάτων μετρήσεων κλπ της προμήθειας και ο εφοδιασμός της με τα αντίστοιχα πλήρη προγράμματα, βιβλία, εγχειρίδια, καταλόγους ανταλλακτικών και οδηγίες για την σωστή, εύρυθμη και μακρόχρονη λειτουργία του συστήματος.

Επισημαίνεται ότι το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 3.327.700,00 € (πλέον ΦΠΑ), χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του ΥΠΕΣ.

Σε σχετική του δήλωση ο Δήμαρχος Μυκόνου κ. Κωνσταντίνος Κουκάς τόνισε:
«Με σχέδιο και μεθοδικότητα και για να ανταποκριθούμε στις αυξημένες ανάγκες των κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού μας προωθούμε την αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η πλέον ορθολογική και αποδοτική διαχείριση του πόσιμου νερού και εντοπίζονται έγκαιρα πιθανές διαρροές και βλάβες του δικτύου. Η Μύκονος με σταθερά βήματα αντιμετωπίζει διαχρονικά προβλήματα και αποκτά τις υποδομές που αξίζουν σε έναν καταξιωμένο διεθνή τουριστικό προορισμό. Γι’ άλλη μία φορά θα ήθελα να επισημάνω τη μεθοδικότητα της διοίκησης και των υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. όσον αφορά στη διεκδίκηση χρηματοδοτικών πόρων και το σχεδιασμό των απαραίτητων έργων υποδομής».

(Visited 26 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.