Δήμος Μυκόνου: Κάλυψη κενών οργανικών θέσεων με μετάταξη/απόσπαση και παροχή βοηθήματος σίτισης και διαμονής

mykonos 1
Newsroom
19/06/2021 9:24
 
 
 

 

Εγκρίθηκε η κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του Δήμου Μυκόνου, με μετάταξη/απόσπαση από άλλους δημόσιους φορείς, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών και στο πλαίσιο του τρέχοντος Κύκλου του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2021

Κατόπιν των παραπάνω, κάθε ενδιαφερόμενος υπάλληλος που έχει δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4440/2016, δύναται να υποβάλει αίτηση για μετάταξη ή και απόσπαση σε κενή οργανική θέση για προσωρινή κάλυψη αναγκών έως και τις 22 Ιουνίου 2021.

Η είσοδος των ενδιαφερομένων υπαλλήλων στην εφαρμογή του Μητρώου είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο https://hr.apografi.gov.gr.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 26 του N.4807/21, «οι νησιωτικοί δήμοι μπορούν πλέον να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλυμα διαμονής στους υπαλλήλους τους».

Ο Δήμος Μυκόνου μετά την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 32 του Ν. 4483/2017 με την παροχή οικονομικής ενίσχυσης σε δημοσίους υπαλλήλους και στο πλαίσιο της εφαρμογής του άρθρου 26 του Ν.4807/21, που αποτελεί χρόνιο αίτημα του και το οποίο υιοθετήθηκε από την Κυβέρνηση με την ψήφισή του, δύναται να παρέχει βοήθημα σίτισης και διαμονής και στους υπαλλήλους ΟΤΑ που επιθυμούν να μεταταχθούν ή να αποσπαστούν στον φορέα.

Στην παρούσα επισυνάπτεται η λίστα των διαθέσιμων, για μετάταξη ή απόσπαση, θέσεων σύμφωνα με το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών.

(Visited 59 times, 1 visits today)