Περιφέρεια: Προκηρύσσεται ο διαγωνισμός για τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στη Σαντορίνη

Newsroom
10/09/2021 1:03
  •  
  •  
  •  

Τους όρους δημοπράτησης του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία ν. Θήρας 2021 – 2023», συνολικού προϋπολογισμού 458.893,68 ευρώ (με ΦΠΑ), ενέκρινε χθες στη συνεδρίαση που έγινε με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας ώστε να προχωρήσει η σχετική διαδικασία από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας.

Το έργο αφορά στον καθαρισμό τμημάτων των ρεμάτων στο νησί της Σαντορίνης (αρμοδιότητα η οποία περιήλθε στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου), καθώς και στον καθαρισμό των οχετών και φρεατίων, στην απομάκρυνση φερτών υλικών για την απρόσκοπτη ροή των ομβρίων, στον καθαρισμό των κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από αυτοφυή βλάστηση, φερτά υλικά, απορρίμματα κλπ, στην εκθάμνωση εδάφους κλπ.

Σκοπός των παραπάνω εργασιών είναι η εξασφάλιση της ομαλής ροής των ρεμάτων και η αύξηση της παροχετευτικής τους ικανότητας, γεγονός που θα οδηγήσει σε περιορισμό των πλημμυρικών φαινομένων. Επιπλέον, για την προστασία του επαρχιακού οδικού δικτύου και την διασφάλιση της απρόσκοπτης παροχέτευσης των ομβρίων, προβλέπονται εργασίες καθαρισμών των τεχνικών τουΕπαρχιακού Οδικού Δικτύου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου καλύπτεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, από τον κωδικό «Αντιπλημμυρική προστασία νησιών Π.Ε. Κυκλάδων».

(Visited 34 times, 1 visits today)