Την ανέλκυση του Sea Diamond για να αποφευχθεί τεράστια ρύπανση ζητούν οι Θηραίοι Πολίτες

Newsroom
11/02/2020 00:35
 
 
 

 

Με επιστολή της η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Θηραίων Πολιτών για την Ανέλκυση του Sea Diamond καταγγέλλει το υπουργείο Ναυτιλίας για προκλητική συμπεριφορά λόγω ρύπανσης της περιοχής με βαρά μέταλλα (Κάδμιο και Μόλυβδο).

«Με την πάροδο του χρόνου η διάβρωση θα καταστρέφει όλο και περισσότερο το ναυάγιο και η ρύπανση θα γίνεται όλο και εντονότερη», αναφέρουν και σημειώνουν:

«Η χρονική έκταση στο μέλλον των επιβλαβών εκπομπών από το πλοίο και το χρονικό σημείο κατά το οποίο αυτό θα καταστεί αδρανές είναι τα 420 ΧΡΟΝΙΑ. Ως βέλτιστη λύση (από περιβαλλοντικής άποψης), προκρίνεται η ολική ανέλκυση του σκάφους».

Η Συντονιστική Επιτροπή μάλιστα αναφέρεται στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία, «η ευθύνη διαχείρισης και αντιμετώπισης του κινδύνου που απορρέει από το ναυάγιο του Sea Diamond για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και το θαλάσσιο περιβάλλον ανήκει εκτός από το Λιμενικό Ταμείο Θήρας και στην Κεντρική Διοίκηση (Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας)».

Ναυάγιο Sea Diamond: ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ με λίγα λόγια

1. Στις 8/8/2019 παραδόθηκε πραγματογνωμοσύνη σχετικά με τη ρύπανση που διέταξε το Αστικό Εφετείο Πειραιά, σύμφωνα με την οποία: Υπάρχουν αυξημένες τιμές ρύπανσης από τα επικίνδυνα βαρέα μέταλλα Κάδμιο και Μόλυβδο. Ειδικά σε σημεία κοντά στο ναυάγιο, τα επίπεδα ρύπανσης ήταν πολύ υψηλά. Με την πάροδο του χρόνου η διάβρωση θα καταστρέφει όλο και περισσότερο το ναυάγιο και η ρύπανση θα γίνεται όλο και εντονότερη. Η χρονική έκταση στο μέλλον των επιβλαβών εκπομπών από το πλοίο και το χρονικό σημείο κατά το οποίο αυτό θα καταστεί αδρανές είναι τα 420 ΧΡΟΝΙΑ. Ως βέλτιστη λύση (από περιβαλλοντικής άποψης), προκρίνεται η ολική ανέλκυση του σκάφους. Η τελευταία κατόπτευση του ναυαγίου (Ιούλιος 2019), μέσω της χρήσης του ROV, κατέδειξε ότι το ναυάγιο του Sea Diamond βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση γεγονός το οποίο ενισχύει την ως άνω αναφερόμενη επιλογή.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η επιβάρυνση που έχει επιφέρει το ναυάγιο στην περιοχή είναι σαφής και ο μοναδικός τρόπος αποτροπής της, είναι η οριστική απομάκρυνση του. Κάθε άλλη καθυστέρηση ή ενέργεια θα έχει ως αποτέλεσμα την οικολογική και όχι μόνον καταστροφή της Καλντέρας

2. Στις 30/1/2020 παραδόθηκε η πραγματογνωμοσύνη σχετικά με το εφικτό ή όχι της ανέλκυσης του πλοίου και το κόστος αυτής που διέταξε επίσης το Αστικό Εφετείο Πειραιά, σύμφωνα με την οποία: Με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα, η ανέλκυση του ναυαγίου SEA DIAMOND είναι πρακτικά εφικτή… ”Το κόστος της ανέλκυσης μπορεί να είναι από 550 εκατομμύρια Ευρώ μέχρι και να ξεπεράσει το ένα (1) δισεκατομμύριο Ευρώ”, και “Ο χρόνος σταθεροποίησης και ανέλκυσης μπορεί να είναι από 5 έως 14 μήνες”.

3. Στις 2/10/2019 εκδόθηκε η απόφαση 1820/2019 του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από προσφυγή κατοίκων της Σαντορίνης τον Μάρτιο 2011. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή η ευθύνη διαχείρισης και αντιμετώπισης του κινδύνου που απορρέει από το ναυάγιο του Sea Diamond για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και το θαλάσσιο περιβάλλον ανήκει εκτός από το Λιμενικό Ταμείο Θήρας και στην Κεντρική Διοίκηση (Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας), ως αυτοτελή της υποχρέωση, επιβαλλόμενη τόσο από το άρθρο 24 του Συντάγματος, όσο και από τις διατάξεις των π.δ. 55/1998 και 11/2002, και συγκεκριμένα στις λιμενικές αρχές (κεντρικές ή τοπικές, ανάλογα με το μέγεθος του ναυαγίου και των συνεπειών του) ως κρατικές υπηρεσίες (σήμερα υπαγόμενες στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής), δοθέντος άλλωστε ότι η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος δεν αποτελεί αμιγώς τοπική υπόθεση.

Επίσης:

4. Η Δημόσια Αρχή Λιμένων (ΔΑΛ), ως αποκεντρωμένη, αυτοτελής και ανεξάρτητη υπηρεσιακή μονάδα του Υπουργείου Ναυτιλίας, υπακούοντας στην απόφαση του ΣτΕ, προκήρυξε στις αρχές Νοεμβρίου 2019 διεθνή ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό ανέλκυσης του ναυαγίου SEA DIAMOND, αρχικά με προϋπολογιζόμενη δαπάνη 50 εκατ. ευρώ που απέβη άκαρπος, και στη συνέχεια αποφασίστηκε η διακήρυξη επαναληπτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανέλκυση και απομάκρυνση του ναυαγίου με δαπάνες των κατά το άρθρο 2 του Ν. 2881/2001 υπόχρεων προσώπων (πλοιοκτήτριας και ασφαλιστών), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 350.000.000,00 ευρώ. Ως αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας προέκυψε η εκδήλωση ενδιαφέροντος και η σφραγισμένη προσφορά δύο αντιστοίχως μεγάλων εταιρειών ανελκύσεων του Δημοσίου της Κίνας.

5. Στις 16/1/2020 ο κ. Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μόλις 4 ημέρες πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών και την αποσφράγιση των φακέλων, απέστειλε προς τη ΔΑΛ έγγραφο, με το οποίο έδωσε την εντολή ανάκλησης της διαγωνιστικής διαδικασίας και την ακύρωση οποιασδήποτε άλλης συναφούς πράξης της, με το επιχείρημα ότι «…η αρμοδιότητα ανέλκυσης και απομάκρυνσης ναυαγίων ασκείται από τους οικείους φορείς διοίκησης και διαχείρισης λιμένων κατά τα οριζόμενα στο ν. 2881/2001…. Ως εκ τούτου στην προκειμένη περίπτωση αρμόδιος φορέας για τη διενέργεια των σχετικών διαδικασιών είναι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας.»

Η απόφαση αυτή του Υπουργού Ναυτιλίας έρχεται σε αντίθεση με την ανωτέρω απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας.

6. Έτσι η ΔΑΛ ανέστειλε οποιαδήποτε περαιτέρω ενασχόλησή της με την ανέλκυση του ναυαγίου SEA DIAMOND, και το Λιμενικό Ταμείο Θήρας έχοντας δηλώσει επανειλημμένα στο παρελθόν την αδυναμία του να φέρει εις πέρας μία τόσο δύσκολη διαδικασία όπως αυτή της ανέλκυσης του SEA DIAMOND, δεν ασχολείται καθόλου πλέον με την υπόθεση. Χαρακτηριστικά, στις 29-10-2018 σε επιστολή του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου Θήρας, προς τον Υπουργό Ναυτιλίας, δηλώθηκε πως σχετικά με το ναυάγιο του SEA DIAMOND «…το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας έχει εξαντλήσει τα νομικά εργαλεία, τα οποία προσφέρονται δυνάμει της οικείας εθνικής νομοθεσίας και σας καλεί να συμβάλλετε στην εξεύρεση λύσης για την αντιμετώπιση του ζητήματος…»

7. Σήμερα πλέον, μετά την προκλητική συμπεριφορά του Υπουργού Ναυτιλίας, ζητήσαμε και καθορίστηκε ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ την Παρασκευή 14/2/2020 στις 14:00 στο ΔΑΠΠΟΣ με μοναδικό θέμα τη διαχείριση του ναυαγίου του SEA DIAMOND. Σ’ αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο είναι πολύ σημαντικό να πάρουμε μέρος όλοι μας και να απαιτήσουμε ομόφωνα από την Κεντρική Διοίκηση και το Υπουργείο Ναυτιλίας και επωμιστεί την ευθύνη της διαχείριση του ναυαγίου του Sea Diamond, για το οποίο φέρει και αυτοτελή ευθύνη, και να συνεχιστούν οι διαδικασίες που με επιτυχία ξεκίνησε η Δημόσια Αρχή Λιμένων προς την ανέλκυση του ναυαγίου που συνεχίζει να ρυπαίνει και να απειλεί εδώ και 13 χρόνια τη Σαντορίνη μας.

ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ, Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ!

Με τιμή,

Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Θηραίων Πολιτών για την Ανέλκυση του Sea Diamond

(Visited 192 times, 1 visits today)
Latest Post

Leave a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*