Υπεγράφη η εργολαβική σύμβαση για την τριετή συντήρηση του επαρχιακού οδικού δικτύου της Σύρου

Newsroom
01/02/2022 12:01
 
 
 

Εργολαβική σύμβαση με τον ανάδοχο για την τριετή συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου νήσου Σύρου, ύψους 1.764.684,04 ευρώ, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοπράτησης του έργου.

Το έργο «Τριετής συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ν.ΑΙ., νήσου Σύρου», αφορά στη συνεχή επιθεώρηση του οδικού δικτύου, συντήρηση, ασφαλτόστρωση τμημάτων επαρχιακού δικτύου – εργασίες αποκατάστασης στηθαίων, εργασίες αποκατάστασης τεχνικών οδών, εργασίες σήμανσης και ασφάλειας και εργασίες πρασίνου, με σκοπό την υλοποίηση άμεσων και βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων για την συντήρηση αλλά και λειτουργία, επί χρονικού διαστήματος τριών ετών του οδικού δικτύου Νήσου Σύρου, αρμοδιότητας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου που εκδόθηκε, «αποτελεί μέρος του μεγαλύτερου προ-γράμματος παρεμβάσεων στο οδικό δίκτυο των νησιών, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και βασίζεται σε νέα φιλοσοφία με στόχο μια διοίκηση αποτελεσματική και σε διαρκή ετοιμότητα. Μέσα από διαγωνισμούς ανάδειξης αναδόχων για διάστημα τριών ετών, θα υπάρχουν συνεχώς ενεργές εργολαβίες για άμεσες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο των νησιών, ανά πάσα στιγμή και για όποιο πρόβλημα προκύψει. Για πρώτη φορά υπάρχει πρόβλεψη, ο ανάδοχος να αναλαμβάνει και την ευθύνη τεχνικής εποπτείας του οδικού δικτύου, ώστε να εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται άμεσα τυχόν προβλήματα».

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 36 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.

Τo έργο χρηματοδοτείται από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με γενικό τίτλο «Συντήρηση Οδικού Δι-κτύου νησιών ΠΕ Κυκλάδων της ΠΝΑ».

(Visited 90 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.