Τρία διεθνή βραβεία στο Γ.Ν. Σύρου για τις περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες και τα επιτεύγματα του

Newsroom
21/02/2022 16:11
 
 
 

 

Τρία διεθνή βραβεία απένειμε το Παγκόσμιο Δίκτυο Πράσινων Νοσοκομείων στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου «Βαρδάκειο & Πρώιο» για τις περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες και τα επιτεύγματα του.

Πιο συγκεκριμένα, η υγειονομική μονάδα της Σύρου:

1.Διατήρησε το Αργυρό Βραβείο Κλιματικής Πολιτικής, το οποίο έλαβε για πρώτη φορά το 2020.

2. Έλαβε για πρώτη φορά το Αργυρό Βραβείο Μείωσης Εκπομπών Αερίων (κατηγορία κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας) για την ανάπτυξη πολιτικών μείωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και την επίτευξη μείωσης σε ποσοστό 60%, κατά τη χρήση του έτους 2020 σε σύγκριση με το 2019.

3.Η Ομάδα Διοίκησης Έργου έλαβε για πρώτη φορά το Αργυρό Βραβείο Κλιματικής Ηγεσίας για την ανακήρυξη του Νοσοκομείου Σύρου ως «προτύπου ψηφιακού Νοσοκομείου» από το Υπουργείο Υγείας τον Μάιο 2021, για την εκπόνηση και έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Αειφόρου Ενέργειας του Νοσοκομείου, για την επιτυχημένη ολοκλήρωση της Πράξης “Low Carbon Healthcare in the Mediterranean Region” για την ένταξη του Νοσοκομείου Σύρου, ως ιδρυτικού μέλους, στην πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών “Race to Zero”, για τη διαρκή εκπαίδευση των μελών της Ομάδας Έργου σε περιβαλλοντικά ζητήματα και για τη συμμετοχή με ομιλίες και παρεμβάσεις σε σημαντικά συνέδρια-σεμινάρια και συναντήσεις για την κλιματική κρίση.

Η απονομή των βραβείων βασίστηκε στη συγκριτική αξιολόγηση περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών 22.000 Νοσοκομείων-Φορέων Υγείας, μελών του Παγκόσμιου Δικτύου, από 36 χώρες. Συνολικά, βραβεύθηκαν 50 Νοσοκομεία από 14 χώρες και αναγνωρίζονται ως «…παγκόσμιοι ηγέτες στην μετάβαση προς την αειφορία στην παροχή υπηρεσιών υγείας…» (https://www.greenhospitals.net/2021-health-care-climate-challenge-awards/).

Αξίζει να αναφερθεί ότι το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου είναι το μοναδικό Νοσοκομείο στη Ν.Α. Ευρώπη, το οποίο βραβεύτηκε.

Η συμμετοχή στο Παγκόσμιο Δίκτυο Πράσινων Νοσοκομείων και η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων – συγκριτικής αξιολόγησης – βράβευσης είναι δωρεάν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διοίκησης, τα παραπάνω βραβεία αποτελούν επιβεβαίωση της σημαντικής εργασίας της σχετικής Ομάδας Έργου του Νοσοκομείου Σύρου, γι’ αυτό και εκφράζει τις δημόσιες ευχαριστίες της στον κ. Δημήτριο Ρούσσο, επικεφαλής της Ομάδας Έργου, για τη συνεισφορά του.

(Visited 87 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.