Υπογραφή σύμβασης εκπόνησης μελέτης για δημοτικό ακίνητο στην «καρδιά» της Ερμούπολης

Newsroom
27/01/2023 12:25
 
 
 

 

Σύμβαση εκπόνησης της μελέτης για το έργο «Μελέτη ανακατασκευής δημοτικού ακινήτου επί της οδού Σουρή στην Ερμούπολη», ποσού 60.950€ (πλέον Φ.Π.Α.) υπογράφτηκε χθες Πέμπτη 26 Ιανουαρίου μεταξύ του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης και της Ένωσης Οικονομικών Φορέων: «Διονυσοπούλου Χρυσούλα του Ανδρέα» – «Γεώργιος Σουρής του Νικολάου» – «Μάριος Βανταράκης του Σπυρίδωνα».

Το αντικείμενο του έργου θα είναι, σύμφωνα με το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και συνοπτικά περιλαμβάνει τις παρακάτω μελέτες: Τοπογραφική, Αρχιτεκτονική, Παθητική Πυροπροστασία, Στατική, Ηλεκτρομηχανολογική, Ενεργητική Πυροπροστασία, Μελέτη Θερμομόνωσης, ΣΑΥ – ΦΑΥ και Τεύχη Δημοπράτησης σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές και τα προβλεπόμενα στην Υ.Α. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 1047Β/29-3-2019).

Η μελέτη θα εκπονηθεί σε τρεις φάσεις:
Α. Εκπόνηση οριστικής μελέτης.
Β. Έκδοση άδειας δόμησης.
Γ. Εκπόνηση μελέτης εφαρμογής.

(Visited 73 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.