Υπεγράφη η σύμβασης ανάθεσης της μελέτης για την ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου

Newsroom
09/06/2021 4:39
  •  
  •  
  •  

Υπεγράφη η σύμβαση ανάθεσης της μελέτης του έργου «Μελέτες για την Ενεργειακή Αναβάθμιση του κτιριακού συγκροτήματος Γενικού Νοσοκομείου Σύρου “Βαρδάκειο & Πρώιο”», μεταξύ του Δημάρχου Νίκου Λειβαδάρα και της εταιρείας «ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ», συνολικού ποσού 68.540€ (πλέον ΦΠΑ).

Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτιρίων».

Αντικείμενο της μελέτης είναι η απαιτούμενη πλήρης τεκμηρίωση και κοστολόγηση των παρεμβάσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές των μελετών.

Σύμφωνα με την Έκθεση επιθεώρησης του ενεργειακού επιθεωρητή, για την ενεργειακή αναβάθμιση στο κτίριο του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου «Βαρδάκειο & Πρώϊο» θα πρέπει να υλοποιηθούν οι κάτωθι παρεμβάσεις:

1)Τοποθέτηση θερμομονωτικού κελύφους.

2) Αλλαγή κουφωμάτων.

3) Αλλαγή φωτιστικών.

4) Τοποθέτηση Ηλιακών Θερμοσιφώνων.

5) Ρύθμιση Λέβητα ΖΝΧ & Τοποθέτηση νέου συμπληρωματικού Λέβητα.

6)Τοποθέτηση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό στην οροφή κτιρίων (NET METERING).

7) Αλλαγή Κυκλοφορητών.

8) Αλλαγή Ψύκτη.

9) Αλλαγή Λέβητα Θέρμανσης.

 

Σύμφωνα με την Έκθεση επιθεώρησης του ενεργειακού επιθεωρητή, για την ενεργειακή αναβάθμιση στο κτίριο Γραφείων της Τεχνικής Υπηρεσίας θα πρέπει να υλοποιηθούν οι κάτωθι παρεμβάσεις:

1)Μόνωση Οροφής & Εξωτερικών Τοίχων.

2) Αλλαγή κουφωμάτων.

3) Αλλαγή φωτιστικών.

4) Αλλαγή – Τοποθέτηση Νέων SPLIT UNITS inverter.

(Visited 26 times, 1 visits today)
Latest Post