Σύσταση Επιτροπής για τον Οργανισμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Άκης Αξαόπουλος
24/10/2019 19:53
 
 
 

 

Στη σύσταση γνωμοδοτικής Επιτροπής για την επεξεργασία του σχεδίου τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προέβη το Περιφερειακό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίαση της 21ης Οκτωβρίου στην Σύρο.

Βάσει του άρθρου 164 Α του ν.3852/2010, η Επιτροπή αποτελείται από τα εξής μέλη:
*Γιώργο Λεονταρίτη, χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων, ως Πρόεδρο.
*Χρήστο Ευστρατίου, χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου.
*Ιωάννη Φλεβάρη, Αντιπεριφερειάρχη.
*Μάρκο Δαδάο, Αντιπεριφερειάρχη.
*Ελισάβετ Χωριανοπούλου, Έπαρχο Μήλου.
*Γεώργιο Μακρυωνίτη, Περιφερειακό Σύμβουλο.
*Αναστασία Γαμπιεράκη, Περιφερειακή Σύμβουλο.
*Εύη Αριστείδου, Γενική Δ/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας.
*Αμαλία Τζίκου, Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου.
*Εκπρόσωπο ΕΜΔΥΔΑΣ.
*Εκπρόσωπο Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΠΕ Κυκλάδων (ΣΥΝΑΝΚ).
*Εκπρόσωπο Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΠΕ Δωδεκανήσου (ΣΥΠΝΑΠΕΔ).

Έργο της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση της υφισταμένης κατάστασης, η έρευνα και καταγραφή των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας (όπως αυτές έχουν επικαιροποιηθεί με σειρά νόμων μετά την τροποποίηση του οργανισμού το 2014) και η σύνταξη σχεδίου νέου οργανογράμματος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Εκτός των νέων απονεμόμενων αρμοδιοτήτων, διατάξεις νόμων προβλέπουν και τη σύσταση νέων δομών στις υπηρεσίες της Περιφέρειας. Η κατάρτιση του ψηφιακού οργανογράμματος που ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2019, κατέδειξε επίσης την ανάγκη επαναπροσδιορισμού του αριθμού των θέσεων αλλά και των ειδικοτήτων του προσωπικού που είναι απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία της Περιφέρειας.
Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι απαιτείται η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και η συνολική αναθεώρηση του οργανισμού της Περιφέρειας. Το νέο σχέδιο του οργανογράμματος θα υποβληθεί στην Εκτελεστική Επιτροπή η οποία σύμφωνα με το άρθρο 174 παρ.ζ εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο το σχέδιο οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας.

(Visited 31 times, 1 visits today)