Η πορεία του ΦΟΔΣΑ Ν. Αιγαίου αντικείμενο της συνάντησης εργασίας Χατζημάρκου, Καμπουράκη και Rasmussen

Newsroom
20/05/2021 10:06
  •  
  •  
  •  

Στη Ρόδο βρέθηκε χθες ο επικεφαλής του τμήματος Ελλάδος- Κύπρου της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αστικής Πολιτικής (DG REGIO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Carsten Rasmussen, ο οποίος συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο.

Αρμοδιότητα του κ. Rasmussen είναι ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση εφαρμογής των χρημα-τοδοτήσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής.

Στην συνάντηση εργασίας που ακολούθησε, συμμετείχαν ο Δήμαρχος Ρόδου και Πρόεδρος της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου Αντώνης Καμπουράκης, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΡ Βασίλης Μανέττας και ο Γενικός Διευθυντής της Γιώργος Υψηλάντης.

Κατά την διάρκειά της, ο κ. Rasmussen είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί πλήρως για την πορεία του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου, για όλα τα έργα τα οποία έχουν προχωρήσει, για τον νέο περιφερει-ακό σχεδιασμό διαχείρισης αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) που ολοκληρώνεται σε ένα μήνα, καθώς και για το μεγάλο περιβαλλοντικό πρόγραμμα που- μέχρι το τέλος του μήνα – θα υποβάλει ο ΦΟΔΣΑ, το οποίο συμπεριλαμβάνει 33 από τους 34 Δήμους του Νοτίου Αιγαίου.

Επίσης, συζητήθηκε η επόμενη προγραμματική περίοδος 2021 – 2027 και οι προκλήσεις που έ-χουν να αντιμετωπίσουν τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, καθώς και η ανάγκη να υπάρξει, πλέον των Τομεακών Προγραμμάτων σε εθνικό επίπεδο, ένας νέος διακριτός χώρος χρηματοδότησης στο ΕΣΠΑ 2021-2027 που να απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο στη νησιωτική Ελλάδα σε επίπεδο εθνικό, στη λογική των εθνικών προγραμμάτων.

Τέλος, συζητήθηκαν και ζητήματα που αφορούν στον σχεδιασμό εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης της ΔΕΥΑΡ και των επενδύσεων για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Ο κ. Rasmussen εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πορεία του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου όπως και για τους δύο Αναπτυξιακούς Οργανισμούς που έχουν ήδη ιδρυθεί στο Νότιο Αιγαίο – της Πε-ριφέρειας και του Δήμου Ρόδου – και δήλωσε σύμμαχος των νησιών του Νοτίου Αιγαίου στην α-ντιμετώπιση του ζητήματος της υποχρηματοδότησης.

(Visited 29 times, 1 visits today)