ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Νάξου: Έναρξη προγράμματος δωρεάν λογοθεραπευτικής υποστήριξης μαθητών

Newsroom
20/01/2022 14:49
 
 
 

 

Με πρωτοβουλία του Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) Νάξου ξεκίνησε από τις 11 Ιανουαρίου 2022 το Πρόγραμμα λογοθεραπευτικής υποστήριξης μαθητών από τις δύο λογοθεραπεύτριες.

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην αξιοποίηση – προς όφελος των μαθητών – του διαθέσιμου χρόνου που προέκυψε για τις δύο λογοθεραπεύτριες. Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται σε αίθουσα του 4ου Δημοτικού Σχολείου Νάξου που παραχωρήθηκε για τον σκοπό αυτό από την οικεία Σχολική Επιτροπή.

Το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από γονείς για λογοθεραπευτική υποστήριξη των παιδιών τους ήταν απρόσμενα μεγάλο, καθώς ήδη έχουν υποβληθεί 41 αιτήσεις. Κάποιες αιτήσεις αφορούν μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κάποιες αφορούν άλλα νησιά εκτός Νάξου. Το ενδιαφέρον αυτό υποδηλώνει τη μεγάλη ανάγκη λογοθεραπευτικής υποστήριξης
μαθητών στην τοπική κοινωνία και την αδυναμία πολλών οικογενειών να επωμιστούν την αντίστοιχη δαπάνη.

Αρχικά θα υποστηριχθούν 6-8 μαθητές δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων της Νάξου, οι οποίοι έχουν επιλεγεί με βάση τα κριτήρια που τέθηκαν εξαρχής (προηγούμενη γνωμάτευση ΚΕΔΑΣΥ, σοβαρότητα δυσκολιών, οικονομική κατάσταση οικογένειας). Όταν ολοκληρώνεται η υποστήριξη των μαθητών, θα εντάσσονται στο πρόγραμμα οι επόμενοι.

Οι μαθητές υποστηρίζονται για μία ή δύο ώρες εβδομαδιαίως, ανάλογα με τη σοβαρότητα των δυσκολιών. Η υποστήριξη παρέχεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τους γονείς, στο πλαίσιο του έργου του ΚΕΔΑΣΥ.
Το πρόγραμμα υλοποιείται μετά τη λήξη του πρωινού προγράμματος του σχολείου (χρόνος έναρξης 13.30, – χρόνος λήξης 15.55), προκειμένου να μην παρακωλύεται η λειτουργία του σχολείου και τηρούνται όλα τα μέτρα για την πανδημία.

Τα αιτήματα για μαθητές γυμνασίου – λυκείου και μεγάλων τάξεων δημοτικού, καθώς και τα αιτήματα για μαθητές άλλων νησιών θα εξεταστούν μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας των λογοθεραπευτριών του ΚΕΔΑΣΥ Νάξου με τους γονείς για αποτύπωση της ανάγκης και διερεύνηση της δυνατότητας υποστήριξης.

Ευχαριστίες στον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου και τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής για την παραχώρηση της αίθουσας εξέφρασε ο Προϊστάμενος του ΚΕΔΑΣΥ Νάξου Δρ. Κων/νος Κλουβάτος.

(Visited 358 times, 1 visits today)