Χώρα-Νάξος: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο λιμάνι και την παραλία εν όψει καλοκαιριού – Επιβολή προστίμων στους παραβάτες

Newsroom
27/05/2022 23:58
 
 
 

 

Τις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις «για την ασφαλή διακίνηση οχημάτων και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών» εν όψει της έναρξης της καλοκαιρινής περιόδου αποφάσισε και δημοσιοποίησε ο Λιμενάρχης Νάξου Πλωτάρχης Λ.Σ. Αλέξης Αποστολόπουλος.

Στην απόφαση του ο κ. Αποστολόπουλος υπογραμμίζει ότι οι οριζόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα συμβάλλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών με γνώμονα την ασφαλή διακίνηση οχημάτων προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε ταλαιπωρία κυρίως τη θερινή περίοδο. Αυτές δε θα ισχύουν… «μέχρι την εκπόνηση, ολοκλήρωση και επικαιροποίηση αναπτυξιακού προγράμματος και της μελέτης διαχείρισης (Master Plan) με το οποίο θα καθορίζονται μεταξύ άλλων, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κάθε αναγκαίο στοιχείο για την εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας του λιμένα».

Επίσης ο κ. Αποστολόπουλος υπογραμμίζει ότι «η μη συμμόρφωση στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα οδηγήσει στην επιβολή των κυρώσεων κατά των παραβατών».

Αναλυτικά οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

1. Απαγορεύεται αυστηρά η στάση και η στάθμευση παντός τύπου οχημάτων σε όλο το μήκος της παραλιακής οδού ολόκληρο το εικοσιτετράωρο.

2. Απαγορεύεται αυστηρά η στάση και η στάθμευση παντός τύπου οχημάτων εντός τουριστικού καταφυγίου πλην των οχημάτων που διαθέτουν ειδική άδεια του δημοτικού λιμενικού ταμείου Νάξου.

3. Η τροφοδοσία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Νάξου θα πραγματοποιείται εντός των εσοχών που βρίσκονται επ’ αυτής (τα λεγόμενα «Π») μόνο κατά το χρονικό διάστημα 06:00-11:00 π.μ. και 15:30-17:30.

4. Ο χώρος αναμονής οχημάτων προς εξυπηρέτηση παραλαβής επιβατών ρυθμίζεται ανά κατηγορία ως εξής:

α. Για Ε.Δ.Χ. Ταξί: έξωθεν του λιμένα και έμπροσθεν της πλατείας Πρωτοπαπαδάκη (πρώην χώρος αναμονής λεωφορείων ΚΤΕΛ) και εντός του λιμένα/ δυτικά του βραχίονα του αλιευτικού καταφυγίου.

β. Για τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ: έναντι των γραφείων του ΚΤΕΛ -έμπροσθεν του μνημείου Ηρώων. Θα βρίσκονται μόνο τα λεωφορεία που είναι η αναχώρηση (15΄λεπτη παραμονή) τέσσερα τον αριθμό.

γ. Για τα οχήματα παραλαβής επιβατών (ξενοδοχειακά): στις δύο πλευρές της νησίδας προ της πύλης εισόδου λιμένα Νάξου– Βόρεια του λαιμού έξωθεν του λιμένα Νάξου

δ. Για τα λεωφορεία Δ.Χ.: εντός και νότια του λιμένα Νάξου (αριστερά των σκιάδων-χώρου αναμονής επιβατών).

ε. Για το σύλλογο ενοικιαζόμενων οχημάτων Νάξου: έξωθεν και νότια του λιμένα πλησίον της πύλης εισόδου αυτού.

στ. Για τα οχήματα αναμονής επιβατών: εντός λιμένα και στην βόρεια πλευρά αυτού.

ζ. Στη μικρή προβλήτα: χώρος στάθμευσης δικύκλων (μόνο εξ αριστερών) και οχημάτων (μόνο εκ δεξιών).

Στο πλαίσιο χρηστής διοίκησης η υπηρεσία μας κρίνει ότι η ρύθμιση αυτή θα συμβάλλει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών με γνώμονα την ασφαλή διακίνηση οχημάτων προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε ταλαιπωρία κυρίως τη θερινή περίοδο.

Η μη συμμόρφωση στα ανωτέρω προαναφερθέντων θα οδηγήσει στην επιβολή των κυρώσεων κατά των παραβατών η οποία θα κινείται με το άρθρο 157 του Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ261Α΄/1973).

Η ανωτέρω κυκλοφοριακή ρύθμιση θα ισχύει από σήμερα μέχρι την ημερομηνία εκπόνησης, ολοκλήρωσης και επικαιροποίησης αναπτυξιακού προγράμματος και της μελέτης διαχείρισης (Master Plan) με το οποίο θα καθορίζονται μεταξύ άλλων, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κάθε αναγκαίο στοιχείο για την εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας του λιμένα.

Η απόφαση του Λιμενάρχη Νάξου:

(Visited 1,787 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.