Ξεκινά η β’ φάση των έργων βελτίωσης του δρόμου Χώρας – Εγγαρών στη Νάξο

Newsroom
12/08/2022 11:52
 
 
 

 

Εργολαβική σύμβαση με τον ανάδοχο για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση δρόμου Χώρας – Εγγαρών – Β’ φάση» στη Νάξο, ύψους 361.378,58€ (με ΦΠΑ) υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος

Το έργο (συνολικού προϋπολογισμού 420.360€) είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Π.Ε. Κυκλάδων και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Το έργο αφορά στη βελτίωση του επαρχιακού οδικού δικτύου Χώρας Νάξου – Εγγαρών νήσου Νάξου, με εργασίες ασφαλτόστρωσης, διαγράμμισης και σήμανσης καθώς και κατασκευή τεχνικών έργων, καναλιού απορροής ομβρίων κλπ. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της πολιτικής απόφασης της Περιφερειακής Αρχής να θέσει σε προτεραιότητα τη βελτίωση του οδικού δικτύου στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου και αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας των χρηστών του δικτύου (οχημάτων και πεζών).

Ο ανάδοχος υποχρεούται να περαιώσει το σύνολο των εργασιών της εργολαβίας εντός 14 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Φορέας υλοποίησης και δικαιούχος του έργου είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

(Visited 263 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.