Νάξος: Ματαιώθηκε και πάλι η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου – Στην ΑΔΑ θα προσφύγει για τις απουσίες ο Μαυρομμάτης

Newsroom
05/12/2022 20:23
 
 
 

 

Ματαιώθηκε και σήμερα, για δεύτερη φορά, η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου αφού απουσίαζαν οι πλειοψηφία των δημοτικών συμβούλων, δηλαδή σύσσωμη η αντιπολίτευση και οι δύο ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι.

Πριν από λίγο, στη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, εμφανίστηκε ο δήμαρχος Δημήτρης Λιανός -ο οποίος μάλιστα νοσεί με κορωνοϊό-, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Φώτης Μαυρομμάτης και οι λοιποί σύμβουλοι της παράταξης του δημάρχου, οι οποίοι ωστόσο δεν αποτελούν την πλειοψηφία ώστε να πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση. Η ίδια πρόσκληση για συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη εκδόθηκε από το γραφείο του προέδρου για την Παρασκευή στις 7:00 το βράδυ με τα ίδια θέματα.

Ωστόσο, εάν και την Παρασκευή απουσιάζουν οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης και οι ανεξάρτητοι, ο κ. Μαυρομμάτης δήλωσε ότι θα προσφύγει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, ώστε να εφαρμοστεί ο νόμος και να τεθούν σε αργία.

Σήμερα, ήταν η δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση κατά την οποία απουσίαζαν οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης (Μαζί Αλλάζουμε, Δύναμη Δημιουργίας και Λαϊκή Συσπείρωση) και οι δύο ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι (Μανώλης Πολυκρέτης και Βούλα Μαργαρίτη), οι οποίοι διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι οι συνεδριάσεις εξακολουθούν να γίνονται με τηλεδιάσκεψη και όχι διά ζώσης, που όπως ισχυρίζονται, θα έπρεπε να γίνονται.

Κατά την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου μέτρησε τους παρόντες και αφού δεν αποτελούσαν πλειοψηφία ματαίωσε τη συνεδρίαση σημειώνοντας παράλληλα ότι στην επόμενη συνεδρίαση, της Παρασκευής, το δημοτικό συμβούλιο θα συνεδριάσει κανονικά αφού σύμφωνα με το νόμο θα αρκεί το 1/3 των συμβούλων.

Επιπροσθέτως ο κ. Μαυρομμάτης γνωστοποίησε ότι εάν και πάλι στην επόμενη συνεδρίαση δεν θα συμμετέχουν οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης και οι ανεξάρτητοι, θα προσφύγει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, ώστε να εφαρμοστεί η νομοθεσία (Νόμος 3852/10 – άρθρο 68, πρ. 3), σύμφωνα με την οποία:

«Σε σύμβουλο που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις, μπορεί να επιβληθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 234 του παρόντος, η πειθαρχική ποινή της αργίας και σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της έκπτωσης. Σύμβουλος, που επιθυμεί να μην εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα που υπερβαίνει τις 30 ημέρες, πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου».

Ολόκληρο το άρθρο 68 του νόμου 3852/10

Άρθρο 68: Υποχρεώσεις των δημοτικών συμβούλων

1. Οι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου και των επιτροπών του, στις οποίες έχουν εκλεγεί, καθώς και να εκτελούν με επιμέλεια τα καθήκοντα τους και κάθε εργασία που τους αναθέτει νόμιμα το συμβούλιο.

2. Ο δημοτικός σύμβουλος εκφράζει τη γνώμη του και ψηφίζει κατά συνείδηση, αποβλέποντας πάντοτε στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του συνόλου των δημοτών.

3. Σε σύμβουλο που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις, μπορεί να επιβληθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 234 του παρόντος, η πειθαρχική ποινή της αργίας και σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της έκπτωσης. Σύμβουλος, που επιθυμεί να μην εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα που υπερβαίνει τις 30 ημέρες, πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου.

4. Σε σύμβουλο που δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις (3) συνεχείς μήνες, χωρίς την άδεια του συμβουλίου, μπορεί να επιβληθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 234 του παρόντος, η πειθαρχική ποινή της αργίας ή η πειθαρχική ποινή της έκπτωσης με απόφαση του Ελεγκτή Νομιμότητας.

5. Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου υποχρεούται να ενημερώνει γραπτώς τον Ελεγκτή Νομιμότητας για κάθε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας συμβούλου σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, καθώς και σε κάθε περίπτωση μη εκτέλεσης των υποχρεώσεων συμβούλου για διάστημα μεγαλύτερο από τρεις (3) συνεχείς μήνες. Η παράλειψη αυτής της υποχρέωσης από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος.

ΔΕΙΤΕ την πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Παρασκευής και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

(Visited 336 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.