Ημερίδα του ΦΔΠΠ Κυκλάδων για τις περιοχές Natura Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

kedrodasos 3
Άκης Αξαόπουλος
06/11/2019 23:15
 
 
 

Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κυκλάδων στα πλαίσια του προγράμματος του Πράσινου Ταμείου “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 2019”, οργανώνει ημερίδα στην Νάξο με θέμα: “Γνωριμία με τις Περιοχές Natura 2000 της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων: Αειφορική Διαχείριση, Προκλήσεις, Βιώσυμες Λύσεις”.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 18:00 στην αίθουσα του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Στην ημερίδα θα παρουσιαστεί ο φορέας, το αντικείμενο της δράσης του, η σημασία των προστατευόμενων περιοχών του νησιού, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και θα αναζητηθούν λύσεις σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς και τις τοπικές και εθνικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη Νάξο και στις Μικρές Κυκλάδες.

Αξιόλογοι ομιλητές – εισηγητές θα απευθύνουν ομιλίες σχετικά με τις προστατευόμενες περιοχές, την αποτελεσματική προστασία και διαχείριση των απειλούμενων και προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων στο νησί κα γενικότερα στις Κυκλάδες.

(Visited 436 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.