Ξεκινούν έργα βελτίωσης και ασφάλειας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Νάξου

Newsroom
27/07/2020 11:06
 
 
 

 

Εργασίες που αφορούν στην οδική σήμανση – κατακόρυφη (πινακίδες) και οριζόντια (διαγράμμιση) – καθώς και σε στοιχεία αναχαίτισης οχημάτων (στηθαία ασφαλείας) σε σημεία αυξημένου κινδύνου περιλαμβάνει η αναβάθμιση του επαρχιακού οδικού δικτύου της Νάξου.

Ειδικότερα, η εργολαβία «Έργα Βελτίωσης – Ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού δικτύου Νήσων Πάρου, Νάξου, Θήρας» αφορά σε τμήματα του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου, μήκους 61,11 χλμ. στην Πάρο, 133,85 χλμ. στη Νάξο και 39,31 χλμ. στη Θήρα.

Το συγκεκριμένο έργο περνά στο στάδιο της εκτέλεσης, μετά και την υπογραφή από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο, της εργολαβικής σύμβασης με τον ανάδοχο, συνολικού ύψους 370.300€. Ο ανάδοχος υποχρεούται να περαιώσει το σύνολο των εργασιών της παρούσας εργολαβίας εντός 8 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Φορέας κατασκευής του έργου είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων.

Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της πολιτικής απόφασης της Περιφερειακής Αρχής να θέσει σε προτεραιότητα την βελτίωση του οδικού δικτύου στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου και αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας των χρηστών του δικτύου (οχημάτων και πεζών), στην αποτελεσματικότερη μετάδοση μηνυμάτων προς τους οδηγούς, σχετικά με την προειδοποίηση για κινδύνους σε διάφορα σημεία του δικτύου, την οργάνωση κυκλοφοριακών ρευμάτων κλπ, στη σαφέστερη ρύθμιση και οργάνωση της κυκλοφορίας , σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σημειώνεται ότι η Πράξη «Έργα Βελτίωσης – Ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού δικτύου Νήσων Πάρου, Νάξου, Θήρας» αποτελεί τμήμα της Πράξης «Έργα βελτίωσης ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου στα μεγάλα νησιά των Κυκλάδων» που με απόφαση του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου, έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση βασικών υποδομών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

(φωτό αρχείου)

(Visited 647 times, 1 visits today)
Latest Post
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.