Δεν ανοίγουν ούτε και φέτος τα σμυριδορυχεία – Θα γίνει μόνο διαλογή της ήδη εξορυγμένης σμύριδας

σμυριδεργάτες κινητοποιήσεις
Newsroom
19/11/2020 16:32
 
 
 

 

Δεν ανοίγουν ούτε και φέτος τα σμυριδορυχεία της Νάξου σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Διευθύντριας Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Παρά τις προσπάθειες των σμυριδεργατών και τις επαναλαμβανόμενες συναντήσεις με τον Υπουργό Περιβάλλοντος Κωστή Χατζηδάκη και άλλους αρμόδιους φορείς και τις πιέσεις που άσκησαν προς πάσα κατεύθυνση, τα σμυριδορυχεία θα παραμείνουν κλειστά κι αυτή τη χρονιά με ρητή απαγόρευση εξόρυξης σμύριδας στα ορυχεία.

Όπως μεταξύ άλλων αναφέρει στην απόφαση της κ. Αθανασία Λαζάρου-Δήμα «απαγορεύεται κάθε νέα εξόρυξη σμύριδας στα ορυχεία, για τα οποία εξάλλου δεν υπάρχει καμία γραπτή έγκριση ή συναίνεση από το Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων. Εννοείται ότι απαγορεύεται και κάθε είδους χρήση εκρηκτικών υλών σε οποιαδήποτε εργασία».

Ωστόσο, αυτό που επιτρέπει η Γενική Διευθύντρια Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι η εργασία διαλογής της ήδη εξορυγμένης ή αποτεθειμένης φυσικά σμύριδας, η οποία δεν έχει παραληφθεί από το Δημόσιο ή έχει απορριφθεί για λόγους μη κατάλληλης ποιότητας.

Η κ. Λαζάρου-Δήμα καλεί τους σμυριδεργάτες αφού προβούν σε εργασίες διαλογής ή φόρτωσης – μεταφοράς και απόθεσης σμύριδας, να παραδώσουν στο Γραφείο Σμυριδωρυχείων Νάξου την απαιτούμενη για την ασφάλισή τους ποσότητα στην Αποθήκη του Δημοσίου στο Καμπί Απειράνθου.

Η όλη παραπάνω διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου!

Η απόφαση της Γενικής Διευθύντριας Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

Θέμα: Σμυριδωρυχεία Νάξου και Παραλαβή Σμύριδας Νάξου κατά το έτος 2020

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Απαγορεύεται κάθε νέα εξόρυξη σμύριδας στα ορυχεία, για τα οποία εξ άλλου δεν υπάρχει καμία γραπτή έγκριση ή συναίνεση από το Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων. Εννοείται ότι απαγορεύεται και κάθε είδους χρήση εκρηκτικών υλών σε οιαδήποτε εργασία.

2. Επιτρέπεται η εργασία διαλογής ήδη εξορυγμένης ή αποτεθειμένης φυσικά σμύριδας, η οποία δεν έχει παραληφθεί από το Δημόσιο ή έχει απορριφθεί για λόγους μη κατάλληλης ποιότητας (Α΄ ή Β΄).

3. Επιτρέπεται η εργασία φόρτωσης και μεταφοράς-απόθεσης ήδη εξορυγμένης ή αποτεθειμένης φυσικά σμύριδας, προκειμένου αυτή να μεταφερθεί εντός της Αποθήκης του Δημοσίου στο Καμπί Απειράνθου.

4. Καλούνται όλοι οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Σμυριδεργατών Νάξου, αφού προβούν σε εργασίες διαλογής ή φόρτωσης – μεταφοράς και απόθεσης σμύριδας, να παραδώσουν στο Γραφείο Σμυριδωρυχείων Νάξου την απαιτούμενη για την ασφάλισή τους ποσότητα στην Αποθήκη του Δημοσίου στο Καμπί Απειράνθου.

Οι εργασίες διαλογής-μεταφοράς-απόθεσης-ζύγισης-παραλαβής σμύριδας, με ευθύνη του Γραφείου Σμυριδωρυχείων, εκκινούν από την έκδοση της παρούσας, προκειμένου να παραληφθεί η καθορισμένη δια της ανωτέρω υπό στοιχείο (13) ΚΥΑ ποσότητα σμύριδας του έτους 2020, τηρουμένων όλων των ισχυόντων μέτρων για την αποφυγή και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και των κατά περίπτωση συστάσεων των αρμόδιων Αρχών.

Η ημερομηνία ολοκλήρωσης όλων των εργασιών διαλογής-μεταφοράς-απόθεσης – ζύγισης παραλαβής δεν θα πρέπει να είναι αργότερα από την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020, διότι δεν θα χορηγηθεί καμία παράταση.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΛΑΖΑΡΟΥ – ΔΗΜΑ

(φώτο: από πρόσφατη κινητοποίηση των σμυριδεργατών)

(Visited 432 times, 1 visits today)
Latest Post

Leave a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*