Σε πλήρη ανάπτυξη τα περιηγητικά – πεζοπορικά δίκτυα Διαδρομών Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος στην Περιφερειακή Ενότητα Νάξου

Newsroom
08/01/2021 15:21
 
 
 

 

Το 2020, ένα εξαιρετικά δύσκολο έτος για όλους μας εξ αιτίας της πανδημίας, ήταν εν τούτοις ιδιαίτερα παραγωγικό για την ανάδειξη των περιηγητικών δικτύων μονοπατιών της Περιφερειακής μας Ενότητας.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ως κεντρικός φορέας σχεδιασμού και συνδικαιούχος κατασκευής και συντήρησης μονοπατιών με τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ των Κυκλάδων, προχώρησε σε σημαντικές βελτιώσεις των περιηγητικών δικτύων της περιοχής μας και σε δράσεις περαιτέρω προβολής τους ως υψηλής ποιότητας τουριστικού προϊόντος σε διεθνές επίπεδο.

Διαδρομή Αμοργού ”Μελανία” – Τρίστρατο Θόλου

Συγκεκριμένα, σε συνεννόηση και συντονισμό με τους Δήμους Αμοργού και Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, πραγματοποιήθηκαν από την υπηρεσία Πολιτισμού και Αθλητισμού της Περιφερειακής Ενότητας Νάξου οι παρακάτω δράσεις:

• Επικαιροποιήθηκαν όλα τα δεδομένα του περιηγητικού-πεζοπορικού δικτύου Διαδρομών της Νάξου και περιλήφθηκαν αναλυτικά σε ειδικό τεύχος με τίτλο “Έκθεση Αξιολόγησης Δικτύου Διαδρομών Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος Ν. Νάξου”. Το τεύχος, όπου επισημαίνονται τόσο η υφιστάμενη κατάσταση όσο οι υπολειπόμενες ενέργειες για την υπαγωγή του δικτύου στην κατηγορία Α, προκειμένου να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Μονοπατιών και να λάβει την εθνική πιστοποίηση, συνοδεύεται από παράρτημα με πλούσιο φωτογραφικό υλικό από το συντελούμενο έργο της υπηρεσίας στο νησί.
Το έργο αυτό θα συνεκτιμηθεί με την αντίστοιχη εργασία καταγραφής που έχει εκπονήσει ο Δήμος Νάξου και Μ. Κυκλάδων σε κοινή διαβούλευση των δύο φορέων.

Διαδρομή 9 Αμοργού – σήμανση στο Μαχό

• Βελτιώνεται και ολοκληρώνεται η σήμανση κατεύθυνσης του περιηγητικού δικτύου Διαδρομών Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος στη Νάξο και στην Αμοργό με τα πινακίδια προσανατολισμού και τις πινακίδες προορισμού ειδικών προδιαγραφών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία σχετικά με τον “καθορισμό τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών πεζοπορικών μονοπατιών”.
Όλες οι εργασίες σήμανσης πραγματοποιούνται με την εποπτεία της υπηρεσίας μας. Τη δαπάνη του υλικού σήμανσης κατά το μέγιστο μέρος της κάλυψε η Περιφέρεια Νοτ. Αιγαίου, στη δε τοποθέτησή του συνέβαλαν οι οικείοι Δήμοι και εθελοντές. Αξιοσημείωτο είναι ότι σημαντικό μέρος του υλικού έχει προκύψει ως αποτέλεσμα πρότυπης διαδικασίας ανακύκλωσής του.

• Δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του περιηγητικού δικτύου της Νάξου η μεγάλη σειριακή διαδρομή 50 χιλιομέτρων με τίτλο Naxos Strada. Σε συγκεκριμένα σημεία της διαδρομής έγιναν απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης βατότητας με ευθύνη της υπηρεσίας μας, ενώ παράλληλα έχει τοποθετηθεί σε όλο το μήκος της ειδική σήμανση.

Διακλάδωση Διαδρομών και ανανέωση σήμανσης

• Συμπληρώθηκε με δαπάνη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η παρουσίαση του δικτύου της Νάξου σε κεντρικά σημεία των οικισμών με επί πλέον πίνακες – χάρτες γενικής πληροφόρησης, σε συνεργασία με τις Τοπικές Κοινότητες.

• Βρίσκεται σε εξέλιξη με τη συνεργασία του Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, η δράση επικαιροποίησης και συμπλήρωσης των κατά νησί αρχείων με τη γεωμετρία κάθε Διαδρομής στα νησιά Νάξο, Αμοργό και Δονούσα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία, μέσω της υλοποίησης αντίστοιχων μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών φοιτητών του Τμήματος. Οι εργασίες πραγματοποιούνται με την αξιοποίηση εργαλείων γεωπληροφορικής και κατόπιν ειδικών οδηγιών της υπηρεσίας. Εποπτεύονται από καθηγητή με εμπειρία στην έρευνα και ανάδειξη των περιηγητικών-πεζοπορικών διαδρομών των Κυκλάδων, με την επιστημονική ομάδα του οποίου υπήρξε επί σειρά ετών συνεργασία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

• Λειτουργεί και εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα δεδομένα ο σύνδεσμος “Διαδρομές Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος” για τα νησιά Νάξο, Αμοργό και Μικρές Κυκλάδες μέσα από τη νεοσύστατη ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Νάξου.

Πίνακας – Χάρτης Γενικής Πληροφόρησης στο Σαγκρί

• Καταρτίζεται φάκελος καταγραφής των σημείων ιστορικού, λαογραφικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος για τους οικισμούς Απεράθου, Φιλωτίου, Μονής και Κωμιακής. Σχεδιάστηκαν για το σκοπό αυτό ενημερωτικοί πίνακες-χάρτες για τους οικισμούς Απεράθου και Φιλώτι, μετά από συναντήσεις εργασίας της υπηρεσίας μας με τις αντίστοιχες Τοπικές Κοινότητες.

• Ενεργοποιήθηκε η διαδικασία (σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο) συγκρότησης και λειτουργίας των Συντονιστικών Επιτροπών Πεζοπορικών και Ορειβατικών Δραστηριοτήτων (Σ.Ε.Π.Ο.Δ.) στις Κυκλάδες – στις οποίες συμμετέχει εκπρόσωπος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – ως προϋπόθεση για τη διαχείριση των κατά νησί περιηγητικών-πεζοπορικών δικτύων εν όψει της κατάρτισης των Φακέλων Καταγραφής – Αξιολόγησής τους. Με συγκεκριμένη ατζέντα ενεργειών λειτουργεί ήδη η ΣΕΠΟΔ Αμοργού.

Γιάννης Μαργαρίτης – Τάσος Αναστασίου

• Ολοκληρώθηκε με την εποπτεία της υπηρεσίας μας η υποδομή του περιηγητικού – πεζοπορικού δικτύου ως προς τη βατότητά του για τη ν. Αμοργό, από τη δραστήρια εθελοντική ομάδα του Ελληνικού Πολιτιστικού Ορειβατικού Συλλόγου Φυλής, με τη συμμετοχή και υποστήριξη του Δήμου Αμοργού.

• Εγκρίθηκε – μετά και τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειές μας – ο φάκελος της υποδράσης 19.2.4.3 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/LEADER» του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER, που υποβλήθηκε από το Δήμο Αμοργού με αποκλειστικό αντικείμενο την παραγωγή και τοποθέτηση των Πινακίδων Υποδοχής-Ενημέρωσης-Θέσης του δικτύου της Αμοργού. Με την έγκριση της δράσης αυτής ολοκληρώνεται η πρώτη φάση συγκρότησης του Φακέλου Καταγραφής – Αξιολόγησης του δικτύου “Amorgos Heritage Route / Διαδρομές Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος ν. Αμοργού”, στην πορεία του προς την εθνική πιστοποίηση.

• Σχεδιάστηκε και συμπεριλήφθηκε στα περιηγητικά δίκτυα μονοπατιών της Περιφερειακής Ενότητας Νάξου Διαδρομή Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος στο Κάτω Κουφονήσι, για την οποία η υπηρεσία μας παρέχει το απαιτούμενο υλικό σήμανσης.

Από την αποστολή του ΕΠΟΣ Φυλής στην Αμοργό

• Για το δίκτυο της ν. Ηρακλειάς, είναι έτοιμο προς τοποθέτηση το υλικό σήμανσης κατεύθυνσης, τη δαπάνη του οποίου κάλυψε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού. Για τη τοποθέτησή του και για συγκεκριμένες τροποποιήσεις στους πίνακες-χάρτες γενικής πληροφόρησης, επίκειται συνεργασία με το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Για το επιλεγμένο από το Δήμο δίκτυο της ν. Σχινούσας, η υπηρεσία μας διαθέτει το απαιτούμενο υλικό σήμανσης προσανατολισμού-κατεύθυνσης.

• Μετά από προσκλήσεις τοπικών φορέων και μέσων μαζικής επικοινωνίας της Νάξου προβλήθηκε επανειλημμένα το έργο της Περιφέρειας για τις Διαδρομές Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος με παρουσιάσεις, ημερίδες και συνεντεύξεις.

• Επιπρόσθετα, η Περιφερειακή Ενότητα Νάξου, η οποία συμμετείχε ήδη με εκπρόσωπό της στη δημόσια διαβούλευση για την παρουσίαση της “Πολιτιστικής Διαδρομής” στη Νάξο, θα συμβάλει ενεργά με προτάσεις της εν όψει της οριστικής διαμόρφωσης της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης για το εν λόγω εγχείρημα, βάσει κυρίως της μελέτης αναπτυξιακού σχεδιασμού (masterplan) για την οικοδόμησή της.

 

*(Κεντρική φώτο: Διαδρομή 9 – Naxos Strada)

(Visited 670 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.