Η εξαίρεση του δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων από την ένταξή του στον ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου στο δημοτικό συμβούλιο

Newsroom
15/02/2021 9:59
  •  
  •  
  •  

 

Το θέμα του ΦΟΔΣΑ και η εξαίρεση του δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων από την ένταξη του σε αυτόν θα συζητήσει (με τηλεδιάσκεψη), το δημοτικό συμβούλιο την Παρασκευή στις 12:00 το μεσημέρι.

Το θέμα έχει τεθεί σε προηγούμενες συνεδριάσεις εκτός ημερήσιας διάταξης και είχε συμφωνηθεί από όλες τις δημοτικές παρατάξεις να συζητηθεί διεξοδικά σε επόμενη συνεδρίαση.

Όπως είναι γνωστό με νομοθετική ρύθμιση, στις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Ιονίου υπεύθυνοι φορείς για τη διαχείριση απορριμμάτων δεν είναι οι δήμοι (όπως σε όλη την Ελλάδα), αλλά οι ΦΟΔΣΑ (Ειδικοί Περιφερειακοί Διαβαθμιδικοί Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) που έχουν συσταθεί.

Η Νάξος, σε αντίθεση με άλλα νησιά έχει κάνει σημαντικά βήματα στη διαχείριση απορριμμάτων (κλείσιμο ΧΑΔΑ, δημιουργία ΧΥΤΑ κ.λπ.) και όπως έχει εκφραστεί ομόφωνα στο δημοτικό συμβούλιο, δεν επιθυμεί να ενταχθεί στο ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων τυπικά έχει ενταχθεί στον ΦΟΔΣΑ ΑΕ και ο δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Δημήτρης Λιανός είναι μέλος του Δ.Σ.

Στην πορεία και αφού έγιναν γνωστές οι προϋποθέσεις συμμετοχής στον Ειδικό Περιφερειακό Διαβαθμιδικό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (παραχώρηση ακίνητης περιουσίας κ.λπ.) και μετά από αντιδράσεις τόσο συμβούλων της πλειοψηφίας όσο και της μειοψηφίας, η Νάξος αντιδρά και την Παρασκευή το δημοτικό συμβούλιο θα λάβει οριστικές αποφάσεις για το θέμα.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το δήμαρχο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Δημήτρη Λιανό “ουσιαστικά η Νάξος δεν έχει ενταχθεί πλήρως ακόμα στο ΦΟΔΣΑ αφού μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει ούτε στις απαραίτητες πληρωμές ούτε στην παράδοση της ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται ο ΧΥΤΑ”.

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής θα συζητηθούν δύο ακόμα θέματα.

Η ημερήσια διάταξη:

1. Λήψη απόφασης για την κατάργηση/τροποποίηση της 1ης παρ. του άρθρου 226 ως και του άρθρου 226 Α του Ν. 4555/2018, ως προστέθηκαν με το άρθρο 93 του Ν. 4685/2020 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 92/07-05-2020), όσον αφορά την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ειδικότερα το Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, άλλως την εξαίρεση του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με νομοθετική ρύθμιση από την ένταξή του στον Ειδικό Περιφερειακό Διαβαθμιδικό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Νοτίου Αιγαίου, ο οποίος συστάθηκε με το άρθρο 93 του Ν. 4685/2020 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 92/07-05-2020).

2. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 169/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, όσον αφορά την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας δηµοπρασιών για την αγορά για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου ως και για την αγορά ή μίσθωση από τον Δήμο πραγμάτων ανηκόντων σε τρίτους.

3. Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μ.Π.Ε. που αφορά: ¨Εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων και κινητής μονάδας θραύσης-ταξινόμησης-παραγωγής μαρμαρόσκονης κι άλλων θραυστών αδρανών υλικών στη θέση «ΜΑΡΜΑΡΟΜΑΝΔΡΑ», Τ.Κ. Χαλκείου Δ.Ε. Δρυμαλίας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων από την εταιρεία «Λατομεία Μαρμάρου Νάξου Α.Ε.». .

(Visited 310 times, 1 visits today)