Τρίτος κύκλος Επιστρεπτέας Προκαταβολής: Αναφορά στη Βουλή κατέθεσε ο Ν. Συρμαλένιος

lefta
Άκης Αξαόπουλος
23/10/2020 12:53
  •  
  •  
  •  

 

Ο βουλευτής Νίκος Συρμαλένιος καταθέτει αναφορά την επιστολή του Επιμελητηρίου Κυκλάδων με θέμα τον 3° κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, λαμβάνοντας υπόψη ότι στο άρθρο 10 της Κοινής Υπουργικής απόφασης αναφέρεται ότι: «Η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε κατά την 1η Αυγούστου 2020.

Βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Για τον έλεγχο, από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Αυγούστου 2020 εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις».

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων ζητά τη βελτίωση του παραπάνω άρθρου προκειμένου να μην αδικηθούν οι εποχικές νησιωτικές επιχειρήσεις (όπως καταλύματα, επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος κλπ), που έχουν συνάψει συμβάσεις αορίστου χρόνου με εργαζόμενους τους, μετά την ημερομηνία από την οποία επετράπη η λειτουργία τους, αλλά και οι επιχειρήσεις δωδεκάμηνης λειτουργίας που απασχολούν περισσότερο προσωπικό κατά τη θερινή περίοδο, με το οποίο έχουν συνάψει συμβάσεις αορίστου διαρκείας.

Η επιστολή του Επιμελητηρίου Κυκλάδων

 

(Visited 81 times, 1 visits today)