Νέα σύγχρονα αναισθησιολογικά μηχανήματα στα Νοσοκομεία Σύρου και Νάξου με ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας

Newsroom
11/07/2022 10:41
 
 
 

 

Επιπλέον νέα, σύγχρονα, αναισθησιολογικά μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας θα αποκτήσουν τα Νοσοκομεία Σύρου και Νάξου, με ευρωπαϊκούς πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020».

Στο πλαίσιο των δράσεων και των πρωτοβουλιών θωράκισης των δομών του δημοσίου συστήματος υγείας στα νησιά, με πόρους από κάθε δυνατή χρηματοδοτική πηγή, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου υπέγραψε απόφαση νέας αύξησης του προϋπολογισμού της Πράξης «Συμπληρωματική Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Γ.Ν. Σύρου “Βαρδάκειο και Πρώιο” και ΓΝ – ΚΥ Νάξου», το συνολικό ύψος της οποίας διαμορφώνεται τώρα σε 1.028.354,90€.

Στο πλαίσιο της εν λόγω Πράξης συνολικά, η προμήθεια του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις δύο νοσοκομειακές μονάδες, περιλαμβάνει:

1) Κλίβανο Θερμοευαισθητων Υλικών, για την αποστείρωση σε χαμηλές θερμοκρασίες υλικών ώστε να διασφαλίζεται η προστασία τους, να μειώνεται η χρήση αντισηπτικών και να είναι άμεσα διαθέσιμα για χρήση, αναβαθμίζοντας έτσι την ποιότητα των ιατρικών πράξεων.

2) Ενδοσκοπικό σύστημα βρογχοσκόπισης, για θεραπευτική και διαγνωστική χρήση.

3) Οδοντιατρικό συγκρότημα πλήρες, για τον εξοπλισμό του οδοντιατρικού ιατρείου.

4) Ακτινογραφικό συγκρότημα ψηφιακό για την αντικατάσταση αναλογικού ακτινολογικού.

5) Διαγνωστικούς σταθμούς εργασίας ακτινολογικού (2 τεμ), που αφορούν στην αντικατάσταση αυτοτελούς σταθμού εργασίας παρωχημένης τεχνολογίας για την επισκόπηση και γνωμάτευση ακτινογραφιών και αξονικών & μαγνητικών τομογραφιών.

6) Επείγουσα προμήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση του κορονωϊου SARS-CoV-2 για τα Γ.Ν. Σύρου και ΓΝ-ΚΥ Νάξου. Πιο συγκεκριμένα:

Για το Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ
*MONITOR Μεταφοράς.

*Αναπνευστήρα μεταφοράς.

*Απινιδωτή.

*Αναλυτή αερίων αίματος.

*Φορητό αναλυτή αερίων αίματος.

*Βίντεο λαρυγγοσκόπιο.

*Οξύμετρα μεταφοράς δακτύλου.

*Αυτόματα πιεσόμετρα μεταφοράς.

*CPAP.

*Μίνι φορητός αναπνευστήρας βρεφών.

*Φορητά οξύμετρα με αισθητήρες για όλες τις παιδιατρικές ηλικίες.

*HOOD BOX.

*MONITOR ζωτικών λειτουργιών.

*Αντλία έγχυσης φαρμάκων.

*Σύστημα βίντεο λαρυγγοσκοπίου δύσκολης διασωλήνωσης αναλυτή αερίων αίματος (για την ΜΑΦ).

Για το Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
*Γεννήτρια παραγωγής οξυγόνου ιατρικής χρήσης.

*Μηχάνημα αιμοκάθαρσης.

*Ηλεκτροκαρδιογράφος.

7) Προμήθεια επιπλέον ιατροτεχνολογικου εξοπλισμού για τα Γ.Ν. Σύρου και ΓΝ-ΚΥ Νάξου για την αντιμετώπιση κρουσμάτων κορωνοϊου SARS-CoV-2. Πιο συγκεκριμένα:

Για το Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ
*Φορητό απεικονιστικό σύστημα υπερήχων τσέπης.

*Ουρολογικός εξοπλισμός.

*Συσκευή αυτόματων θωρακικών συμπιέσεων (καρδιοαναπνευστικής ανάνηψης) για χρήση κατά τη διάρκεια καρδιακής ανακοπής.

*Κλίνη ανάνηψης νεογνών.

Για το Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
*Διαγνωστικός σταθμός ακτινολογικού.

*Σύστημα αρχειοθέτησης διαχείρισης και διανομής απεικονιστικών δεδομένων (PACS).

*Φορητός υπέρηχος με συνοδό εξοπλισμό για εκτίμηση κοιλίας.

*Βηματοδότης εξωτερικός διαφλεβικός.

*Γερανάκι ανύψωσης ασθενών.

*Τροχήλατο νοσηλείας.

*Τραπέζι τροχήλατος ΙΝΟΧ.

*Νοσοκομειακές κλίνες.

8) Προμήθεια και εγκατάσταση ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ 250 kVA για το ΓΝ-ΚΥ Νάξου για την αναβάθμιση – επέκταση του υφιστάμενου Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (αύξηση ισχύος από 250 kVA σε 500 kVA) για την κάλυψη αυξημένων αναγκών σε κατανάλωση κρίσιμων φορτίων λόγω των εκτάκτων καταστάσεων της πανδημίας του κορωνοϊού.

9) Επέκταση συστημάτων και συσκευών όσμωσης για την διασφάλιση της σωστής και απρόσκοπτης λειτουργίας των Μονάδων Τεχνητού Νεφρού ΓΝ-Σύρου και ΓΝ-ΚΥ Νάξου, λόγω των εκτάκτων καταστάσεων της πανδημίας του κορωνοϊού.

10) Προμήθεια επιπλέον ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το ΓΝ-Σύρου μέρος του οποίου θα συνεπικουρήσει την αντιμετώπιση κρουσμάτων κορωνοϊού SARS-C0V-2. Συγκεκριμένα:
*Διαγνωστική μονάδα Οστικής Πυκνότητας.

*Συσκευή GREEN LASER φωτοπηξίας για οφθαλμολογική χρήση.

*Σύστημα εγγραφής CD/DVD για ακτινοδιαγνωστικό εργαστήριο.

*Σπιρόμετρο με μέτρηση διαχυτικές ικανότητας (Cοvid).

*Γεννήτρια Οξυγόνου (Covid).

*Φορητό Ακτινολογικό (Covid).

*Φορητό έγχρωμο διαθωρακικό υπερηχοτομογράφου με μια κυρτή κεφαλή (Covid).

*Αναισθησιολογικό συγκρότημα.

Η συνολική και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη της Πράξης ανέρχεται μέχρι τώρα σε 1.028.354,90 ευρώ. Η ημερομηνία λήξης της Πράξης παρατείνεται έως τις 31/12/2023. Η Πράξη εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση βασικών υποδομών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

(Visited 117 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.