Στήριξη αγροτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα ελαιολάδου λόγω Covid-19: Μέχρι 27/11 οι αιτήσεις

elaiolado
Newsroom
17/11/2020 4:57
  •  
  •  
  •  

Εγκρίθηκε από την Ε.Ε. η έκτακτη τροποποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, η οποία αφορά στην ενεργοποίηση του νέου Μέτρου 21 «Έκτακτη, προσωρινή στήριξη στους γεωργούς των τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19» για την στήριξη του τομέα ελαιολάδου με 126 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με την σχετική Πρόσκληση του Μέτρου 21 δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά πρόσωπα τα οποία:

*είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Η ιδιότητα αυτή αποδεικνύεται από την εγγραφή/ χαρακτηρισμό τους ως Κατά Κύριο Επάγγελμα Αγρότες (ΚΚΕΑ) στο Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), όπως τηρείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έως και τη λήξη υποβολής φορολογικής δήλωσης έτους 2020 (εισοδήματα έτους 2019) και

*έχουν στη νόμιμη κατοχή τους επιλέξιμη προσδιορισθείσα έκταση αγροτεμαχίων με καλλιέργειες ελιάς ελαιοποιήσιμης ή/και διπλής κατεύθυνσης, εξαιρουμένης της ποικιλίας Καλαμών (Καλαματιανή, Τσιγκόλι, Αετονύχι), διπλής κατεύθυνσης, όπως αυτή προκύπτει από την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για το έτος χρήσης 2019 κατά το κλείσιμο του οικονομικού έτους 2020.

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης-πληρωμής πραγματοποιείται το διάστημα από 17 Νοεμβρίου 2020 έως 27 Νοεμβρίου 2020 στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό (https://p2.dikaiomata.gr/M21).

Πριν την υποβολή των αιτήσεων στήριξης-πληρωμής οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί πρέπει να προβούν σε εγγραφή για την απόκτηση των προσωπικών τους κωδικών στο σύστημα μέσω του ιστότοπου https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/.

Εγχειρίδιο Οδηγιών συμπλήρωσης της αίτησης υπάρχει αναρτημένο σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο εγγραφής.

(Visited 89 times, 1 visits today)