Η Ε.Α.Σ. Νάξου ζητάει αγροτεμάχιο

Άκης Αξαόπουλος
22/03/2021 3:17
  •  
  •  
  •  

 

Η Ε.Α.Σ. Νάξου προτίθεται να αγοράσει ή να μισθώσει αγροτεμάχιο με τα εξής χαρακτηριστικά:

1. Το αγροτεμάχιο να είναι σε μέγιστη απόσταση 1000μ. από το Τυροκομείο της Ε.Α.Σ., που βρίσκεται στην περιοχή Αγία Ειρήνη της Τ.Κ. Γλινάδου.
2. Να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο
3. Να είναι επιφάνειας περίπου 15.000 τ.μ. (15 στρέμματα).
4. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ενιαίο ακίνητο με τις παραπάνω διαστάσεις είναι εφικτό να βρεθούν όμορα αγροτεμάχια, κατά προτίμηση άρτια και οικοδομήσιμα, που στο σύνολο τους θα ικανοποιούν την προαναφερθείσα επιφάνεια.
5. Πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 500 μέτρων από τα όρια των οικισμών: Γλινάδου, Αγ. Αρσενίου και Αγ. Άννας.
6. Να είναι έξω από την αρχαιολογική ζώνη προστασίας (Ζώνη Β) του αρχαιολογικού χώρου των Υρίων.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως προσκομίσουν συμβόλαιο ιδιοκτησίας και τοπογραφικό διάγραμμα (εφόσον υπάρχει) μέχρι την Παρασκευή 26/3/2021 στα γραφεία της Ε.Α.Σ. Νάξου (υπεύθυνος κ. Γιώργος Σέργης – τηλ.: 22850 25340 – εσωτ.: 117)

(Visited 604 times, 1 visits today)
Latest Post