Κυκλάδες: Οδηγίες για τους μελισσοκόμους

melissokomos kypseli
Newsroom
04/06/2021 2:17
  •  
  •  
  •  

 

Οδηγίες και συστάσεις προς τους μελισσοκόμους που προκύπτουν από την 1/2021 Πυροσβεστική Διάταξη απέστειλε η διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Κυκλάδων.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 3 αυτής αναφέρονται οδηγίες και συστάσεις που αφορούν γεωργοκτηνοτρόφους και μελισσοκόμους. Ειδικά για τους μελισσοκόμους πέραν των προαναφερόμενων οδηγιών και συστάσεων ισχύουν τα παρακάτω μέτρα του άρθρου 9 της 9/200 Πυροσβεστικής Διάταξης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει:

Κάπνισμα μελισσών:

1. Το κάπνισμα κυψελών, που είναι μέσα σε δάση και δασικές εκτάσεις και σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από τις παρυφές των δασών επιτρέπεται μόνον εφόσον:
α. Γίνει αποψίλωση της βλάστησης του χώρου εγκατάστασης των κυψελών και σε απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων γύρω από τις κυψέλες.
β. Η ελάχιστη απόσταση του χώρου εγκατάστασης των κυψελών από δέντρα και θάμνους είναι τουλάχιστον 10 μέτρα.
γ. Στον χώρο των κυψελών διατηρείται ικανή ποσότητα νερού (τουλάχιστον 200 λίτρα νερού).
δ. Στις κυψέλες και σε εμφανή σημείο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη.

Ειδικά κατά την αντιπυρική περίοδο επιτρέπεται το κάπνισμα των μελισσών μόνο μέχρι τη 12η μεσημβρινή και εφόσον ο δείκτης επικινδυνότητας της περιοχής είναι 1 (μικρή) ή 2 (μέση).

2. Το κάπνισμα μελισσών που είναι σε κορμούς δέντρων, επιτρέπεται εκτός αντιπυρικής περιόδου, μόνον εφόσον επικρατούν κατάλληλες καιρικές συνθήκες, έχουν ληφθεί τα προληπτικά μέτρα της προηγουμένης παραγράφου και έχει ενημερωθεί η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία για τον χρόνο της ενέργειας του καπνίσματος.

Η Πυροσβεστική Διάταξη:

(Visited 82 times, 1 visits today)