Περιβαλλοντικές ιστορίες για τη βιώσιμη ανάπτυξη με τη συμμετοχή του Δημοτικού Σχολείου Βίβλου

  •  
  •  
  •  

Τις δικές τους ιστορίες για τοπικά, εθνικά και διεθνή περιβαλλοντικά ζητήματα θα καταγράψουν μαθητές από πέντε σχολεία της Ευρώπης, μέσα από μια εναλλακτική διδακτική προσέγγιση, που θα συμβάλει στην εξέλιξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ 2018 με τίτλο «Περιβαλλοντικές ιστορίες για τη βιώσιμη ανάπτυξη – EnvStories».

Υπό την καθοδήγηση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Καθηγήτριας του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Δρ. Δρ. MSc Νίκης Ευελπίδου, μαθητές και εκπαιδευτικοί Δημοτικών Σχολείων από τη Νάξο (Βίβλος), την Ιταλία (Πεσκάρα), την Κύπρο, την Ισπανία και την Τουρκία (Ζωγραφείο Κων/πολης) θα αναζητήσουν ιδέες και λύσεις για περιβαλλοντικά ζητήματα, στοχεύοντας στην ευαισθητοποίηση της μαθητικής και ευρύτερης κοινότητας για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη. Το έργο θα προσφέρει τα κατάλληλα εφόδια στους δασκάλους (γνώση και ηλεκτρονικές εφαρμογές), ώστε να βοηθήσουν τα παιδιά να δημιουργήσουν και να μοιραστούν τις δικές τους διαδραστικές ηλεκτρονικές περιβαλλοντικές ιστορίες, μέσα από τις οποίες θα παρουσιάζουν τα προβλήματα και τις λύσεις τους. Θα έχουν επιπλέον την δυνατότητα να έρθουν πιο κοντά και να κατανοήσουν γεωλογικά φαινόμενα μέσω εκπαιδευτικού προγράμματος που θα διοργανώσει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εκτός από τις ιστορίες των μαθητών, το έργο θα παραδώσει εκπαιδευτικό υλικό σχετικό με την περιβαλλοντική εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο, μια ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη δημιουργία των ιστοριών και οδηγούς για την περαιτέρω εφαρμογή του προγράμματος σε περισσότερα ευρωπαϊκά σχολεία.
Η πλατφόρμα, στην οποία στηρίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία αναπτύχθηκε από τον εταίρο του προγράμματος OMEGATECH, ενώ το τελικό αποτέλεσμα θα πιστοποιηθεί από την Cyprus certification Company.
Η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου, στην Αθήνα, με τη συμμετοχή όλων των εταίρων του προγράμματος. Κατά τη διάρκεια αυτής έγινε η παρουσίαση του προγράμματος από την Καθηγήτρια Δρ. Δρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, αναλύθηκαν οι στόχοι του και το χρονοδιάγραμμα των δράσεων.
Το Erasmus+ είναι πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας, καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ).

Facebook: EnvStories Erasmus+ Project
Site: http://www.envstories.eu

(Visited 9 times, 1 visits today)