Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα από το ΚΕΚ «Γεννηματάς» – Υποβολή αιτήσεων μέχρι 10/02

Newsroom
03/02/2021 2:48
  •  
  •  
  •  

Την έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής σε επιδοτούμενο πρόγραμμα για κατοίκους του Νότιου Αιγαίου (Δωδεκάνησα & Κυκλάδες) για την υλοποίηση του έργου «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στις αγροτικές οργανώσεις της χώρας» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΕΣΠΑ 2014-2020) ανακοίνωσε το ΚΕΚ «Γεννηματάς».

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική εκπαίδευση διάρκειας 80 ωρών με τη διαδικασία εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning ) στα παρακάτω αντικείμενα:

1.Προώθηση Εξαγωγών Και Εξαγωγικό Μάρκετινγκ Αγροδιατροφικών Προϊόντων.

2.Συμμόρφωση με πρότυπα συστήματα τυποποίησης Αγροδιατροφικών Προϊόντων.

Ωφελούμενοι της Πράξης είναι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης.

Οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να κατατεθούν έως 10/2/2021 ενώ τα δικαιολογητικά έως 17/2/2021.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Μάρτιο, θα ολοκληρωθεί σε 80 ώρες (20 μέρες) και θα υλοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή (17:00-21:00).

Η δράση επιδοτείται με 5 ευρώ την ώρα (σύνολο 400 ευρώ μεικτά).

Η Εξέταση Πιστοποίησης είναι υποχρεωτική με την μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών και θα δoθεί διαπιστευμένο πιστοποιητικό συμμόρφωσης προσόντων, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 17024.

Η υποβολή πρόθεσης συμμετοχής γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΚΕΚ «Γεννηματάς» www.kek-gennimatas.gr.

(Visited 269 times, 1 visits today)