ΔΕΔΔΗΕ: Προσλήψεις 24 συμβασιούχων στις Κυκλάδες

Άκης Αξαόπουλος
14/12/2020 16:42
 
 
 

 

O ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη 24 συμβασιούχων σε νησιά των Κυκλάδων.

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΝ Περιοχή Σύρου

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 15/12/2020 έως και 24/12/2020.

Για λόγους δημόσιας υγείας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με ηλεκτρονικό τρόπο (σε ένα αρχείο μορφής .pdf ή .tif με όριο χωρητικότητας έως 20mb) στο email: T.Artemi@deddie.gr ή αν αυτό δεν είναι δυνατό να αποστείλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΡΟΥ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΣΙΡΟΠΙΝΑ Τ.Κ. 841 00 – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΣ, υπόψιν κας ΑΡΤΕΜΗ ΘΕΟΔΩΡΑΣ (τηλ. επικοινωνίας: 22810- 79039) εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών που αρχίζουν από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσης.

Πίνακες θέσεων ανά νησί στην περιοχή Σύρου

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΝ Υποτομέα Δυτικών Κυκλάδων

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 15/12/2020 έως 24/12/2020.

Για λόγους δημόσιας υγείας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με ηλεκτρονικό τρόπο (σε ένα και μόνο αρχείο μορφής .pdf με όριο χωρητικότητας έως 20mb – περισσότερα του ενός αρχεία δεν θα λαμβάνονται υπόψη) στο email:Ν.Geomelos@deddie.gr ή αν αυτό δεν είναι δυνατό να αποστείλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ, Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112, Τ.Κ. 117 41 – ΑΘΗΝΑ, υπόψιν κ. ΓΕΟΜΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (τηλ. επικοινωνίας: 214 4029048) εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών που αρχίζουν από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσης.

Πίνακας θέσεων ανά νησί στις Δυτικές Κυκλάδες

Η ανακοίνωση για τις θέσεις στην περιοχή Σύρου

Η ανακοίνωση για τις θέσεις στις Δυτικές Κυκλάδες

Παράρτημα

Παράρτημα Η/Υ

Αίτηση

 

 

(Visited 365 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.