Τήνος: Τοποθέτηση βυθιζόμενου συστήματος για τα απορρίμματα στο λιμάνι

Άκης Αξαόπουλος
22/08/2019 5:17
  •  
  •  
  •  

 

Ομόφωνα αποφάσισε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου – Άνδρου τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την τοποθέτηση βυθιζόμενου συστήματος συμπίεσης απορριμμάτων σε συγκεκριμένο σημείο του λιμένα της Τήνου.

Ένα βήμα για την ορθότερη διαχείριση των απορριμμάτων στο νησί της Τήνου, ακόμη κι αν αυτό περιορίζεται στη βελτίωση της εικόνας, αλλά και στον περιορισμό του όγκου της αποκομιδής, γίνεται, μέσα από την απόφαση του ΔΛΤ Τήνου – Άνδρου για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλεον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, μετά την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και κατάρτιση – έγκριση όρων της διακήρυξης, για την προμήθεια και τοποθέτηση οικολογικού βυθιζόμενου συσστήματος συμπίεσης απορριμμάτων σε κάδους κοινής χρήσης 1.100 λίτρων σε συγκεκριμένο σημείο του Λιμένα Τήνου.

Πρόκειται για μία ενέργεια, για την οποία υπήρχαν σκέψεις, αλλά και σχετική δέσμευση για την υλοποίησή της από το Δήμαρχο Τήνου, καθώς η λύση των υπόγειων κάδων αποτελεί ιδιαίτερα συμφέρουσα λύση, τόσο για τη διατήρηση της ευπρέπειας – ειδικά στο παραλιακό μέτωπο του νησιού – όσο και για τη σημαντική μείωση του όγκου της αποκομιδής, αφού τα απορρίμματα συμπιέζονται.

Αντικατάσταση ικανοποιητικού αριθμού κοινών κάδων

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του ΔΛΤ Τήνου – Άνδρου, η οποία βασίστηκε σε σχετική εισήγηση του προέδρου του Ταμείου, όταν το αυτοδιοικητικό όργανο είχε λάβει τη σχετική απόφαση για την υλοποίηση της δράσης, μέσα στο 2018, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου-Άνδρου αναζητώντας τεχνικές λύσεις ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες υγιεινής αποθήκευσης των παραγομένων οικιακών απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών σε σημεία που απαιτούν αισθητική αναβάθμιση του περιβάλλοντα χώρου δικαιοδοσίας του, κατέληξε στην εφαρμογή συστήματος βυθιζόμενων κάδων.

Όπως τονίζεται, οι κάδοι αυτοί θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες αποθήκευσης σε σημείο που παρουσιάζουν μεγάλο όγκο. Επίσης, οι υφιστάμενοι κάδοι δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα λόγω του ότι υπερχειλίζουν τακτικά με απορρίμματα και δημιουργούνται προβλήματα δυσάρεστων οσμών, γεγονός που έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγιεινή, στην αισθητική και στην γενικότερη εικόνα των λιμενικών εγκαταστάσεων Τήνου. Με το σύστημα των βυθιζόμενων κάδων αποφεύγεται η όχληση από οσμές και εικόνες ξεχειλισμένων κάδων και δημιουργούνται διακριτικά σημεία συλλογής απορριμμάτων χωρίς οσμές, με αποτέλεσμα την αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων.

Το σύστημα των βυθιζόμενων κάδων θα συμβάλλει στη γενική αισθητική αναβάθμιση της εικόνας του περιβάλλοντος χώρου στο σημείο εγκατάστασης. Επίσης, παράλληλα θα επιτυγχάνεται η αύξηση της αποθηκευτικής δυναμικότητας απορριμμάτων, καθόσον ένας υπόγειος κάδος αντικαθιστά ικανοποιητικό αριθμό κοινών τροχήλατων κάδων χάρη στο σύστημα συμπίεσης, άρα το αποτέλεσμα θα είναι και η μικρότερη δυνατή κατάληψη κοινόχρηστων χώρων.

Παράλληλα, επιτυγχάνεται η αποτροπή της έκθεσης των απορριμμάτων στην κοινή θέα και η ασφαλής αποθήκευσή τους χωρίς προβλήματα οσμών. Τέλος, δεν απαιτείται καμία μετατροπή στα απορριμματοφόρα, με αποτέλεσμα τα οχήματα που εξυπηρετούν τους υπάρχοντες κοινούς τροχήλατους κάδους, να εξυπηρετούν ταυτόχρονα καιτο βυθιζόμενο κάδο συμπίεσης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 60.000,00€, ΦΠΑ: 14.400,00€).

Ο βυθιζόμενος κάδος ο οποίος θα έχει διαστάσεις, περίπου, 4,00μ x 3,00μ θα τοποθετηθεί στην περιοχή της προβλήτας Π1 και συγκεκριμένα στον χώρο όπου υπήρχε το σύστημα ανακύκλωσης.

Πολλαπλά οφέλη από το καινοτόμο σύστημα

Αξίζει να σημειωθεί, πως η λύση των βυθιζόμενων κάδων αποτελεί “πεπατημένη” στις πόλεις της Ευρώπης, προκειμένου να αποφεύγεται, αφενός η δυσωδία που εκλύουν τα απόβλητα στους ανοιχτούς κάδους και αφετέρου η άσχημη εικόνα, την οποία προκαλούν. Δεν είναι λίγες οι ευρωπαϊκές πόλεις που έχουν υπογειοποιήσει πλήρως το σύστημα των δημόσιων κάδων.

Οι υπόγειοι κάδοι συμβάλλουν στον ευπρεπισμό της πόλης, αφού μπορούν να τοποθετηθούν οπουδήποτε (σε δρόμους, πλατείες, εμπορικά κέντρα, αρχαιολογικούς χώρους, νοσοκομεία, αθλητικά κέντρα, παραλιακές ζώνες κλπ), αποτελούν αποτρεπτικό παράγοντα στην παράνομη αφαίρεση των ανακυκλώσιμων υλικών, δίνουν τη δυνατότητα οικονομικής εκμετάλλευσης του χώρου γύρω από τους βυθιζόμενους κάδους, συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας των κατοίκων και την προστασία των χρηστών και των εργαζομένων της καθαριότητας με την μείωση των οσμών και την αποτροπή ανάπτυξης παραγόντων επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία, ενώ αναδεικνύουν τη συνολική εικόνα της πόλης.

Τα πλεονεκτήματα που εμφανίζει το σύστημα των βυθιζόμενων κάδων, αφορά στην εύκολη τοποθέτησή τους στους χώρους που υποδεικνύει η αυτοδιοίκηση, στη συμβατότητά του με τα υφιστάμενα, συμβατικά απορριμματοφόρα και κάδους της περιοχής, στην οικονομία στο κόστος λειτουργίας τους, στη μείωση του χρόνου για την αποκομιδή των απορριμμάτων, στις μηδαμινές ανάγκες συντήρησης, στη μεγάλη τους αντοχή, στην ελαχιστοποίηση των βλαβών, καθώς είναι απαλλαγμένο από ηλεκτρονικά συστήματα που επηρεάζονται από τις καιρικές συνθήκες και τέλος, στην ευκολία και ασφάλεια στη διαδικασία καθαρισμού του υπογείου συστήματος.

Σημαντικό βήμα μεν… Ελλειμματική συνολική διαχείριση δε

Το πιλοτικό σύστημα το οποίο προτίθεται να εγκαταστήσει το ΔΛΤ Τήνου αποτελεί μεν ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα, ως προς τη μείωση του όγκου των απορριμμάτων, ωστόσο το μεγαλύτερο ζήτημα της έλλειψης χώρου απόθεσης των αποβλήτων παραμένει για το νησί της Τήνου.

Η διαχείριση των αστικών αποβλήτων, υπενθυμίζεται, πως ταλανίζει επί σειρά ετών το νησί, αφού δεν έχει καταφέρει ακόμη να υλοποιήσει κάποιο έργο κατασκευής Χώρου Υγειονομικής Ταφής. Δεδομένου, ότι η χώρα πιεζόταν από τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να προχωρήσει τάχιστα στην αποκατάσταση των ΧΑΔΑ και με στόχο να γλιτώσει τα υπέρογκα πρόστιμα, που αυτή η πρακτική συνεπάγεται, προτάθηκε ως μεταβατική λύση για το Δήμο της Τήνου η χωροθέτηση ενός χώρου δεματοποίησης των απορριμμάτων, έως και την κατασκευή ΧΥΤ.

Παρ’ όλα αυτά, η Τήνος, αρκετά χρόνια αργότερα, συνεχίζει να διαχειρίζεται τα απόβλητά της με δεματοποίηση, χωρίς όμως να έχει κάπου να απορρίψει τα δεματοποιημένα απορρίμματα, με αποτέλεσμα στο χώρο του δεματοποιητή να έχει δημιουργηθεί μία νέα “χωματερή”, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από τους κατοίκους του χωριού Αγάπη, όπου είναι εγκατεστημένος ο δεματοποιητής, αλλά και των γύρω περιοχών.

Παράλληλα, το δρόμο της δικαιοσύνης πρόσφατα πήρε το ζήτημα της εμφάνισης συχνότατων περιστατικών πυρκαγιάς στο χώρο του δεματοποιητή, με την ελάσσονα αντιπολίτευση του Δήμου Τήνου να μιλά για εσκεμμένη ενέργεια, ώστε να δημιουργηθεί χώρος για νέα απορρίμματα.

Δεδομένων των παραπάνω, η εγκατάσταση των βυθιζόμενων κάδων αποτελεί μεν ένα θετικό βήμα, τουλάχιστον όσον αφορά στην εικόνα και τον όγκο αποκομιδής ενός κάδου, ωστόσο μετά και την τυπική ανάληψη των καθηκόντων του νέου Δημοτικού Συμβουλίου, οι αιρετοί οφείλουν να αντιμετωπίσουν ευθέως πλέον το σημαντικότατο αυτό ζήτημα, αφού το χρονικό πλαίσιο για την ανάληψη δράσης έχει στενέψει σε σημείο… ασφυξίας.

 

Πηγή: tinosnow.gr

(Visited 150 times, 1 visits today)
Latest Post