Παρουσίαση του Σχεδίου Διαχείρισης Προορισμού για τη Σαντορίνη

Άκης Αξαόπουλος
31/10/2019 1:30
  •  
  •  
  •  

 

Στη συνεδριακή αίθουσα που διατηρεί το Επιμελητήριο στο νησί παρουσιάστηκε το Σχέδιο Διαχείρισης Προορισμού για τη Σαντορίνη που διοργανώθηκε από τον φορέα, στο πλαίσιο του 1ου Πιλοτικού Προγράμματος Διαχείρισης Προορισμού στη Σαντορίνη.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που υλοποιείται υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Κυκλάδων, το Υπουργείο Τουρισμού και την Κοινοπραξία Συμβούλων TEAM Tourism Consulting και Yellow Railroad από το Ηνωμένο Βασίλειο και Toposophy από την Ελλάδα, που έχουν αναλάβει την υλοποίηση και επιμέλεια του συγκεκριμένου προγράμματος, το οποίο ξεκίνησε από τον περασμένο Μάιο και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος Οκτωβρίου.

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων ανέλαβε τη διοργάνωση και τον συντονισμό της συνάντησης, προσκαλώντας όλους τους επίσημους φορείς της Σαντορίνης από τον α’ και β’ βαθμό τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους τοπικούς συλλόγους και τα επαγγελματικά σωματεία από τον κλάδο των υπηρεσιών και του τουρισμού, καθώς και επιχειρηματίες του τόπου, με στόχο να παρουσιαστεί το Σχέδιο Διαχείρισης Προορισμού στη Σαντορίνη και να τεθούν σε συζήτηση τόσο οι στρατηγικοί στόχοι του Σχεδίου, όσο και οι προτεινόμενες δράσεις με όλους τους συμμετέχοντες.

Προκειμένου να κατανοηθούν όλα τα ζητήματα που αφορούν στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης του νησιού (ώστε να αποτελέσουν τη βάση για τις δράσεις που κατατέθηκαν στο Πλάνο Διαχείρισης Προορισμού), είχε προηγηθεί από τον Ιούνιο έως το τέλος Αυγούστου, μια σειρά από έρευνες και διαβουλεύσεις με τοπικούς φορείς, κατοίκους, την επιχειρηματική κοινότητα της Σαντορίνης καθώς και τους επισκέπτες.

Οι στρατηγικές προτεραιότητες για τη Σαντορίνη

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, εκπονήθηκε και παρουσιάστηκε, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ένα εκτενές Σχέδιο Διαχείρισης και Δράσεων που βασίζεται σε έξι στρατηγικές προτεραιότητες για το νησί:
*Να καταστεί η Σαντορίνη βιώσιμος τουριστικός προορισμός για τις επόμενες δεκαετίες.
*Η διαχείριση του τουρισμού να εξασφαλίζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων και την ποιότητα της εμπειρίας των επισκεπτών (σύμφωνα και με την ταυτότητα του νησιού).
*Να διατηρηθεί η ποιότητα του οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος της Σαντορίνης.
*Να διασφαλιστεί η βέλτιστη αξία της τουριστικής ανάπτυξης από τη Σαντορίνη.
*Να αναπτυχθούν νέες εμπειρίες εκτός της κύριας τουριστικής περιόδου.
*Να ενισχυθεί η ταυτότητα της Σαντορίνης.

Μετά την παρουσίαση ακολούθησε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ όλων των συμμετεχόντων και τοποθετήσεις που αφορούν στην αντιμετώπιση όλων των παραπάνω στρατηγικών προκλήσεων και του προτεινόμενου πλάνου δράσεων, καθώς έχουν πλέον ωριμάσει οι συνθήκες για ένα στρατηγικό πλάνο που θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός βιώσιμου τουριστικού μέλλοντος για το νησί.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κυκλάδων Γιάννης Ρούσσος ευχαρίστησε ιδιαιτέρως όλους όσοι συμμετείχαν από την αρχή έως σήμερα σε αυτή την προσπάθεια, ευχήθηκε δε το Σχέδιο Διαχείρισης που καθορίζει ενδελεχώς τις στρατηγικές προτεραιότητες και τις καινοτόμες δράσεις για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη στη Σαντορίνη να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στην προσπάθεια του νησιού να διαχειριστεί ολοκληρωμένα και συντονισμένα όχι μόνο τις ανάγκες των τουριστών, αλλά και των επιχειρήσεων και των κατοίκων.

(Visited 19 times, 1 visits today)