Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας στο δήμο Μυκόνου

Άκης Αξαόπουλος
24/12/2020 11:44
 
 
 

 

Ο Δήμος Μυκόνου στο πλαίσιο της προώθησης των πολιτικών ισότητας και της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές του Δήμου προχώρησε στη σύσταση Επιτροπής Ισότητας με τη συμμετοχή εκπροσώπων από συλλογικούς φορείς της τοπικής μας κοινωνίας.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποτελείται από:

Δημοτικοί Σύμβουλοι:

Μαρία Κουσαθανά (Ψύλενα) ως Πρόεδρος της Επιτροπής
Μαρσούλα Χανιώτη

Εκπρόσωποι Συλλόγων ως τακτικά μέλη της Επιτροπής:

Μαρία Κουσαθανά του Αθανασίου, Ένωση Ξενοδόχων Μυκόνου
Σοφία Ζουγανέλη του Κωνσταντίνου, Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Γυναικών
ο πατήρ Γεώργιος Κουσαθανάς, Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

Δημότες:

Μάρκος Σαντοριναίος του Αναστασίου
Άννα Μονογυιού του Πέτρου

Ενδεικτικά, η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας μπορεί να συνδιοργανώνει ενημερωτικές εκδηλώσεις, ημερίδες/συνέδρια, επιμορφωτικά προγράμματα και σεμινάρια σε θέματα κακοποίησης/πρόληψης της βίας, υγείας, γυναικείας απασχόλησης των πολιτών ίσων ευκαιριών, καταπολέμησης των στερεοτύπων με βάση το φύλο, ενίσχυσης της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης, καθώς και να συνεργάζεται με γυναίκες από το πεδίο του πολιτισμού και των τεχνών σε επίπεδο Δήμου ή/και Περιφέρειας, με την Α’/θμια και Β’/θμια εκπαίδευση και με τις Μονάδες Υγείας για ενημερωτικές εκδηλώσεις που θα απευθύνονται σε μαθητές και μαθήτριες των Δήμων κ.λπ.

Σε σχετική του δήλωση ο Κ.Κουκάς τόνισε:

«Η ανάδειξη των αξιών της ισότητας της αλληλεγγύης και του αλληλοσεβασμού αποτελεί αυτονόητη υποχρέωση της τοπικής αυτοδιοίκησης στη σημερινή εποχή. Η απόφαση για τη σύσταση της Επιτροπής Ισότητας αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα για την εμπέδωση αυτών αξιών και ακόμα περισσότερο για την ενδυνάμωση της συνεργασίας με την Πολιτεία και κάθε αρμόδιο φορέα που συμβάλει στον κοινό στόχο. Με τη βεβαιότητα ότι θα έχουμε μία ουσιαστική και εποικοδομητική συνεργασία με όλα τα μέλη της Επιτροπής, εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο της».

(Visited 40 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.