Δήμος Μυκόνου: Ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια μονάδων αφαλάτωσης τύπου αντίστροφης όσμωσης

Newsroom
29/06/2020 11:11
  •  
  •  
  •  

Σε προκήρυξη ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου και διεθνούς διαγωνισμού προχώρησε η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μυκόνου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.), με σκοπό την «Προμήθεια Μονάδων Αφαλάτωσης Τύπου Αντίστροφης Όσμωσης (R.O.) Ελάχιστης Παραγωγής 1000 m³ Ημερησίως».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια 2 φορητών μονάδων αφαλάτωσης θαλάσσιου ύδατος, δυνατότητας ελάχιστης παραγωγής 1000 m³/ημέρα πόσιμου νερού η καθεμία, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης της υπηρεσίας, με σκοπό την αντιμετώπιση των αναγκών ύδρευσης του Δήμου Μυκόνου και ιδιαίτερα κατά τη θερινή τουριστική περίοδο.

Ο εν λόγω διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), www.promitheus.gov.gr., ενώ φορέας χρηματοδότησης θα είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με ποσό 1.300.000 ευρώ.

Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΜ Φραντζέσκος Βιγλιάρης δήλωσε σχετικά:
«Σε υλοποίηση του σχεδίου της Δημοτικής Αρχής και με τη διασφάλιση της χρηματοδότησης του έργου με την ένταξή του στο ΕΣΠΑ από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, προχωράμε σε διαγωνισμό για την αναβάθμιση βασικών υποδομών και την οριστική αντιμετώπιση των αναγκών ύδρευσης του νησιού μας. Με σχέδιο και επιμονή καθημερινά εργαζόμαστε για τη βελτίωση της καθημερινότητας των συμπολιτών μας».

(Visited 38 times, 1 visits today)