Χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των όψεων του Δημαρχιακού Μεγάρου ψάχνει ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης

Newsroom
19/10/2022 14:50
 
 
 

 

Επιστολή προς τον αν. Υπουργό Εσωτερικών, την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού και τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου (με κοινοποίηση στους Βουλευτές Κυκλάδων) απέστειλε ο Δήμαρχος Σύρου-Ερμούπολης αναφορικά με την αναγκαιότητα άμεσης εξεύρεσης χρηματοδότησης για την αποκατάσταση των όψεων του Δημαρχιακού Μεγάρου.

Ο κ. Λειβαδάρας προέβη σε αυτή την κίνηση μετά από την αποκόλληση και πτώση οικοδομικών και διακοσμητικών υλικών από τη στέψη του βορειανατολικού πύργου του Δημαρχείου λόγω των σφοδρών ανέμων των τελευταίων ημερών, θέτοντας σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των διερχόμενων πολιτών.

Στην επιστολή του, κάνει λόγο για «δεδομένη πλέον και υπαρκτή» επικινδυνότητα του κτιρίου, γι’ αυτό και ο Δήμος προχώρησε στην ανάθεση εκπόνησης εξειδικευμένης μελέτης για το έργο αποκατάστασης των όψεων του Δημαρχείου, ωστόσο δηλώνει αδυναμία εκτέλεσης του συγκεκριμένου έργου με ιδίους πόρους, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν στην παρούσα φάση σχετικές προσκλήσεις από ευρωπαϊκά προγράμματα, αλλά ούτε και αναμένονται στο άμεσο μέλλον.

Η επιστολή του κ. Λειβαδάρα έχει ως έξης:

«Το Δημαρχιακό Μέγαρο στην Ερμούπολη της Σύρου έχει χαρακτηριστεί ως έργο τέχνης που χρήζει ειδικής προστασίας, σύμφωνα με τον Ν. 1469/50, διότι το εν λόγω εμβληματικό κτίριο του 19ου αιώνα, δημιούργημα του σπουδαίου Βαυαρού αρχιτέκτονα Ερνέστου Τσίλλερ, αποτελεί αξιολογότατο δημόσιο οικοδόμημα νεοκλασικού ρυθμού, το οποίο επιβάλλεται στην πόλη με τον όγκο και τη μορφολογία του και είναι σημαντικό όχι μόνο για το νησί μας αλλά και για ολόκληρη την Ελλάδα.

Το κτίριο φέρει κυρίως στις όψεις και στο δώμα του, εκτεταμένη φθορά, που οφείλεται στην γήρανση των υλικών και στη χαλάρωση των δεσμών συνάφειας μεταξύ τους, στη συσσώρευση βλαβών από παρελθοντικές δράσεις, στην πρόκληση βλαβών από άστοχες επεμβάσεις, στις βλάβες από τη δράση στατικών και σεισμικών φορτίσεων και κυρίως στις βλάβες από περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως ισχυροί άνεμοι, υγρασία και βροχή.

Η επικινδυνότητα του κτιρίου είναι πλέον δεδομένη και υπαρκτή, καθώς πολύ πρόσφατα, την 18η Οκτωβρίου 2022, λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή, αποκολλήθηκαν και έπεσαν στο έδαφος από μεγάλο ύψος οικοδομικά και διακοσμητικά υλικά από τη στέψη του βορειανατολικού πύργου του Δημαρχείου. Ήμασταν τυχεροί που, από το συγκεκριμένο σημείο, δεν περνούσε εκείνη τη στιγμή κάποιος συμπολίτης μας, διότι η εξέλιξη θα ήταν τραγική. Κατόπιν τούτου και για λόγους ασφαλείας, έχει αποκλειστεί η οδός ανατολικά του κτιρίου, μια κεντρική και πολυσύχναστη οδός που εξυπηρετεί τους δημότες.

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη αποκατάστασης του κτιρίου, όχι μόνο για λόγους διάσωσης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς αλλά και για λόγους δημόσιας ασφάλειας, ο Δήμος μας είχε αναθέσει εξειδικευμένη μελέτη για το έργο αποκατάστασης των όψεων του Δημαρχείου, η οποία έχει ήδη εγκριθεί και από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, περαιωθεί και παραληφθεί από τις Υπηρεσίες μας, σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής (συμπεριλαμβανομένων των τευχών δημοπράτησης). Η μελέτη, χρηματοδοτήθηκε με το αρχικό ποσό των 330.000,00€ σε βάρος των πιστώσεων του έργου 2003ΣΕ05500005 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για το «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού της χώρας», βάση της με α.π. 11356/11-4-2018 (ΑΔΑ: Ψ6ΒΕ465ΧΘ7-6ΛΡ) απόφασης Υπουργού Εσωτερικών. Το τελικό κόστος της μελέτης ανήλθε στο ποσό των 63.786,85€ κατόπιν και της έκπτωσης κατά την διαδικασία του ανοικτού διαγωνισμού και έχει ήδη εξοφληθεί στο σύνολό της μέσω του ανωτέρω προγράμματος.

Ο προϋπολογισμός του προβλεπόμενου έργου ανέρχεται στο ποσό των 2.260.407,20 ευρώ και η αμοιβή του ειδικού τεχνικού συμβούλου που προτείνεται για την παρακολούθηση και υποβοήθηση του Δήμου, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, στο ποσό των 33.906,11 ευρώ. Επισημαίνουμε ότι αδυνατούμε να εκτελέσουμε το έργο με ιδίους πόρους και επιπλέον δεν υπάρχουν στην παρούσα φάση σχετικές προσκλήσεις από ευρωπαϊκά προγράμματα ούτε και αναμένονται στο άμεσο μέλλον.

Ως εκ τούτου και λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα της αποκατάστασης των όψεων του Δημαρχιακού Μεγάρου Ερμούπολης για λόγους ασφαλείας, σας απευθύνω έκκληση για τη διερεύνηση της δυνατότητας χρηματοδότησης του συγκεκριμένου έργου.

Ευελπιστώντας στη θετική σας ανταπόκριση, διατελούμε».

(Visited 24 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.