Η «ΣΥΡΑ, ΣΕΙΡΑ ΣΟΥ» στον Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Σύρου-Ερμούπολης

Newsroom
05/12/2022 10:21
 
 
 

 

Με τον Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Νίκο Φωτεινιά συναντήθηκαν ο υποψήφιος Δήμαρχος Χάρης Βεκρής και τα μέλη της ομάδας «ΣΥΡΑ, ΣΕΙΡΑ ΣΟΥ», Γιώργος Στεφάνου και Ηρακλής Κάιλας, στο πλαίσιο των ενημερωτικών συναντήσεων για θέματα που αφορούν στη λειτουργία του Δήμου.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου που εξέδωσε η ομάδα, κύριο θέμα συζήτησης υπήρξε η σοβαρή έλλειψη προσωπικού, η οποία – όπως ενημέρωσε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος – οφείλεται, κυρίως, στο ότι από το 2010 ως σήμερα δεν έχει γίνει καμία πρόσληψη μόνιμου υπάλληλου.

Ο κ. Φωτεινιάς δήλωσε ευχαριστημένος από τη συνεργασία και την εργατικότητα των υπαλλήλων, ωστόσο επιβεβαίωσε πως το πρόβλημα της υποστελέχωσης δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του Δήμου. Επίσης, δεδομένου ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο η διαδικασία πρόσληψης 16 νέων υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων (ανάρτηση προσωρινών πινάκων επιτυχόντων), ο Αντιδήμαρχος δήλωσε αισιόδοξος ότι με την ολοκλήρωση της, αναμένεται να στελεχωθούν αρκετά Τμήματα του Δήμου και να επαναλειτουργήσει η Δημοτική Αστυνομία.

Εκτενείς αναφορές έγιναν και για θέματα, όπως:
*η αποχώρηση υπαλλήλων μέσω της κινητικότητας στο Δημόσιο,

*ο βαθμός αντιμετώπισης των απαιτήσεων λειτουργίας των Τμημάτων του Δήμου μέσω συμβάσεων ορισμένου χρόνου, αλλά και μέσω της σύναψης συμβάσεων με αναδόχους,

*τα περιθώρια παρακίνησης των εργαζομένων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητά τους, αλλά και η διαδικασία αξιολόγησής τους.

Συμπερασματικά, η «ΣΥΡΑ, ΣΕΙΡΑ ΣΟΥ» θεωρεί «πως υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης στη χρήση σύγχρονων εργαλείων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού που θα τονώσουν τη δυνατότητα της ελεύθερης έκφρασης των εργαζομένων, καθώς και την ανάπτυξη των σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των Διευθύνσεων και των Τμημάτων του Οργανισμού».

«Είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός θετικού εργασιακού περιβάλλοντος, όπου θα υπάρχει δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση όλων των υπαλλήλων, ενθάρρυνση ανάληψης πρωτοβουλιών, προσπάθεια ικανοποίησης της ανάγκης των εργαζομένων για συνεχή ανάπτυξη, ανάθεση καθηκόντων ανάλογα με τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα του κάθε εργαζόμενου, αλλά και συνεχής συνεργασία με το Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης» κατέληξε το δελτίο Τύπους της «ΣΥΡΑΣ, ΣΕΙΡΑ ΣΟΥ».

(Visited 38 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.