Νάξος: Αιτήσεις για την εγγραφή στο ΚΑΠΗ

Άκης Αξαόπουλος
14/05/2022 16:13
 
 
 

 

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων λειτουργεί το «Κέντρο Ανοιχτής Περίθαλψης Ηλικιωμένων «ΚΑΠΗ», στο οποίο μπορούν να εγγράφονται ως μέλη, ανεξαρτήτως καταγωγής ή οποιασδήποτε άλλης διάκρισης, άνδρες και γυναίκες, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Να είναι μόνιμοι κάτοικοι και δημότες του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
2. Να έχουν συμπληρώσει το 57ο έτος της ηλικίας τους.
3. Άτομα νεότερης ηλικίας μπορούν να εγγράφονται ως μέλη του Κ.Α.Π.Η., εφόσον
α) ο/η σύζυγός/σύντροφός τους είναι ήδη μέλος του Κ.Α.Π.Η.
β) έχουν συνταξιοδοτηθεί με σύνταξη γήρατος ή χηρείας.
γ) για ειδικούς λόγους διαπιστώνεται ότι χρήζουν προστασίας και στήριξης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 16-05-2022 έως 31-05-2022, 08:30.μ. – 14:30π.μ. στο γραφείο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης (δίπλα στο πρατήριο καυσίμων Φυκά).

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

1. Καταβολή ετήσιας συνδρομής ύψους πέντε ευρώ (5,00€)
2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
3. Αποδεικτικό στοιχείο μόνιμης κατοικίας (ενδεικτικά: βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή εκκαθαριστικό εφορίας στο οποίο αναγράφεται η διεύθυνση κατοικίας ή λογαριασμός ΔΕΚΟ).
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για άτομα νεότερα των 57 ετών, εφόσον ο/η σύζυγός τους είναι εγγεγραμμένο μέλος του ΚΑΠΗ)
5. Απόφαση χορήγησης σύνταξης γήρατος ή χηρείας (για άτομα νεότερα των 57 ετών).
6. Πιστοποιητικό Εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ23983/29-04-2022(ΦΕΚ 2137/30-04-2022 τεύχος Β)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο της Κοινωφελούς Επιχείρησης στο τηλέφωνο 22850-24259.

(Visited 194 times, 1 visits today)