Πότε θα «ξηλωθούν» οι πέργκολες από την παραλία Νάξου – Παράταση για τη νομιμοποίηση τους

Newsroom
13/04/2020 17:48
 
 
 

 

Παράταση παίρνει το θέμα της νομιμοποίησης των κατασκευών στη χερσαία ζώνη του λιμένα της Νάξου με νέα δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβέρνησης στις 19 Μαρτίου.

Το θέμα αφορά άμεσα τους επιχειρηματίες της Νάξου που έχουν τα καταστήματα τους στην κεντρική παραλιακή οδό του νησιού που ως γνωστόν είναι ένα θέμα που τους ταλαιπωρεί για πολλά χρόνια.

Η νέα παράταση που δόθηκε για την ολοκλήρωση των νέων κατασκευών είναι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2022.

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το master plan για τη χερσαία ζώνη του λιμένα Νάξου, οι επιχειρηματίες της παραλίας θα πρέπει να «ξηλώσουν» τις υπάρχουσες πέργκολες των καταστημάτων τους και να φτιάξουν νέες οι οποίες θα είναι προσαρμοσμένες σε συγκεκριμένο σχέδιο και προδιαγραφές που θα εναρμονίζονται με το αρχιτεκτονικό περιβάλλον του νησιού.

Ήδη η αρχαιολογία έχει δώσει σχετικά σχέδια πάνω στα οποία θα πρέπει να προσαρμοστούν οι πέργκολες οι οποίες σύμφωνα με πληροφορίες θα πρέπει να είναι ξύλινες, να μην έχουν πλαστικά τριγύρω και η οροφή τους να είναι ομοιόμορφη, με συγκεκριμένο υλικό και όχι πλαστική. Επίσης στις αλλαγές που θα γίνουν θα είναι και οι διαστάσεις της πέργκολας της κάθε επιχείρησης η οποία θα είναι ίση με την προβολή του κάθε καταστήματος.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες στο χώρο του πεζοδρομίου μπροστά από τα καταστήματα δεν θα υπάρχουν πέργκολες.

Master plan σε διαβούλευση

Το master plan για το λιμάνι της Νάξου (που περιλαμβάνει και όλα τα παραπάνω) έχει ήδη παραδοθεί από την εταιρεία που το έχει εκπονήσει, για λογαριασμό του δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και το Λιμενικό Ταμείο, στις αρμόδιες αρχές και αναμένεται άμεσα να βγει σε διαβούλευση για το κοινό.

Σε ότι αφορά την παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση του έργου και τη νομιμοποίηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων ο Σύλλογος Μαζικής Εστίασης Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τα εξής:

Νομιμοποίηση Κατασκευών επί της Χερσαίας ζώνης Λιμένος

Σύμφωνα με την δημοσίευση στην εφημερίδα της Κυβέρνησης Τεύχος A’ 67/19.03.2020 τα άρθρα 96 , & 86 του τεύχους Α’ 184/29.11.2017 τροποποιούνται ως εξής:

Άρθρο 96 Κατασκευές εντός περιοχών δικαιοδοσίας των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης Λιμένων
1. Οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης Λιμένων, στις περιοχές δικαιοδοσίας των οποίων υφίστανται κατασκευές (σκίαστρα, τέντες, πέργκολες), που υλοποιήθηκαν χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής, οφείλουν εντός χρονικού διαστήματος μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021 του παρόντος, να εκπονήσουν μελέτες, για την υλοποίηση νέων κατασκευών, με βάση τα παρακάτω κριτήρια:
• αρμονική ένταξη στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, και ως προς το σχεδιασμό αλλά και ως προς τα χρησιμοποιούμενα υλικά,
• εξασφάλιση εύκολης πρόσβασης για πεζούς και ΑμεΑ,
• εξασφάλιση προϋποθέσεων βιοκλιματικής συμπεριφοράς.

Νομιμοποίηση Υφιστάμενων Λιμενικών Εγκαταστάσεων

8. Οι φορείς διαχείρισης Λιμένων που έχουν την υποχρέωση σύνταξης αναπτυξιακού προγράμματος και μελέτης διαχείρισης (Master Plan), οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει τη σύνταξή τους έως 31.12.2021. Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας και μέχρι τη σύνταξη αναπτυξιακού προγράμματος και μελέτης διαχείρισης (Master Plan), δεν είναι δυνατή η υλοποίηση έργων στις περιοχές αρμοδιότητάς τους. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η ανωτέρω προθεσμία δύναται να παραταθεί μέχρι 2 έτη για τους Οργανισμούς Λιμένων Α.Ε.

9. Οι εγκαταστάσεις του παρόντος άρθρου ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο. Η διαχείρισή τους ανήκει στο φορέα διαχείρισης λιμένα.

11. «11. Τίθεται καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήματος νομιμοποίησης των λιμενικών εγκαταστάσεων η 31η.12.2022. Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας απαγορεύεται η χρήση και κάθε επέμβαση επ’ αυτών μέχρι την κατεδάφισή τους μετά την έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Οικονομικών. Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η ανωτέρω προθεσμία δύναται να παραταθεί μέχρι δύο (2) έτη για τους Οργανισμούς Λιμένων Α.Ε..».

(Visited 3.199 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.