Το υδατοδρόμιο Δονούσας στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου Νάξου

Newsroom
13/03/2021 1:51
  •  
  •  
  •  

 

Με 7 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει, την Τρίτη 16 Μαρτίου στις 9:00 το πρωί, το διοικητικό συμβούλιο του Λιμενικού Ταμείου Νάξου.

Μεταξύ άλλων στη συνεδρίαση θα συζητηθεί η παράταση της προγραμματικής σύμβασης με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για τη μελέτη, κατασκευή και άδειες ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου στη Δονούσα.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Παράταση προγραμματικής σύμβασης με Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για «Μελέτη, κατασκευή και άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδρομίου στη Δονούσα». Έγκριση σχεδίου 1ης τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης.

2. Υποβολή σχεδίου στο πλαίσιο του πολυετή προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας Διοίκησης 2022-2025.

3. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού για «Παροχή υπηρεσιών ΥΑΛΕ-ΑΥΑΛΕ και υπηρεσιών φύλαξης λιμενικών εγκαταστάσεων Νάξου σύμφωνα με τον κώδικα ISPS».

4. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού για «Προμήθεια σιδηροκατασκευών για τις περιοχές αρμοδιότητας ΔΛΤ Νάξου»

5. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού για «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για τις περιοχές αρμοδιότητας ΔΛΤ Νάξου»

6. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού για «Προμήθεια υλικών και μέσων για τη συντήρηση και επισκευή μηχανισμών παροχής νερού-ρεύματος»

7. Επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέν, ποσού.

(Visited 109 times, 1 visits today)