Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο απογραφέων γεωργίας – κτηνοτροφίας

Άκης Αξαόπουλος
21/02/2021 3:58
  •  
  •  
  •  

 

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ( ΕΛΣΤΑΤ) καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο Απογραφέων Γεωργίας -Κτηνοτροφίας περιόδου Μαρτίου – Ιουνίου 2021, να υποβάλουν τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από 15 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2021.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Απογραφέων έχουν μόνον φυσικά πρόσωπα, ιδιώτες και υπάλληλοι της Κεντρικής Διοίκησης, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ ελεγχόμενων από το Δημόσιο, ΟΤΑ, Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών τα οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου, ηλικίας από 18 έως 67 ετών. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και όσοι υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

Το νομικό καθεστώς ατόμων εγγεγραμμένων στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., επιδοτούμενων ή μη, δεν μεταβάλλεται εξαιτίας της απασχόλησής τους στη Απογραφή Γεωργίας -Κτηνοτροφίας 2021.

Υπάλληλοι της Κεντρικής Διοίκησης, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ ελεγχόμενων από το Δημόσιο, ΟΤΑ, Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, μπορούν να απασχοληθούν στην Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας χωρίς να απαιτείται πρότερη έγκριση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του φορέα τους.

Έργο των Απογραφέων είναι η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων με ηλεκτρονικά μέσα (σταθερούς ή φορητούς Η/Υ ή tablets) μέσω διαδικτυακής (web) εφαρμογής, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δοθούν σε εκπαιδευτικές συγκεντρώσεις λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγεία. Οι Απογραφείς να έχουν γνώση και ευχέρεια χειρισμού Η/Υ ή/και tablet.

Οι αιτήσεις για την εγγραφή στο Μητρώο Απογραφέων Γεωργίας-Κτηνοτροφίας, οι οποίες θα είναι ταυτόχρονα και Υπεύθυνες Δηλώσεις για όσα δηλώνονται από τους υποψήφιους, υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ αφού διαβαστεί η αναλυτική σχετική Ανακοίνωση-Πρόσκληση στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, η οποία περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Περιφερειακή Υπηρεσία Στατιστικής Κυκλάδων στα τηλέφωνα, στα τηλέφωνα 2281085134,2281085129 και 2281079204.

(Visited 76 times, 1 visits today)
Latest Post