ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η απόλυση του καταδίκου με όρους

Ο θεσμός της απόλυσης με όρους, ισχύει αν υπάρχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για όλους όσους καταδικάστηκαν σε στερητική της ελευθερίας

Σταύρος Κωνσταντάς: Τα επιτεύγματα της Εθνικής Ασφαλιστικής των τελευταίων ετών δίνουν κύρος και αξιοπρέπεια στο αναπτυξιακό όραμά μας

  Στις 17/01/2020 και 23-24/01/2020 η διοίκηση της Εθνικής Ασφαλιστικής θα παρουσιάσει το στρατηγικό και επιχειρηματικό της πλάνο σε υποψήφιους