Μέσω τηλεκπαίδευσης τα νέα προγράμματα του Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Σύρου -Ερμούπολης

Newsroom
19/05/2021 11:34
 
 
 

 

Συνεχίζεται η λειτουργία του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως παρακολούθησης, στο οποίο θα υλοποιηθούν νέα προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Οι τίτλοι των προγραμμάτων έχουν ως εξής:

1. Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2): 25 ώρες.
2. Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2): 25 ώρες.
3. Δημιουργία ιστοσελίδας: 50 ώρες.
4. Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση: 25 ώρες.
5. Κατανοώ το φορολογικό σύστημα και φτιάχνω τη φορολογική μου δήλωση: 12 ώρες.
6. Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη: 25 ώρες.
7. Επαγγελματική ενεργοποίηση άνεργων γυναικών: 25 ώρες.
8. Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης: 25 ώρες.

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες, ανεξαρτήτως χώρας, καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Ο εκπαιδευόμενος χρειάζεται να διαθέτει εξοπλισμό με πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση αίτησης συμμετοχής, με συνημμένο το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: el.freri@syros-ermoupolis.gr.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

*Για το πρόγραμμα Α 3 (Δημιουργία ιστοσελίδας) όσοι είχαν ήδη υποβάλει αίτηση, αυτή παραμένει ενεργή και τηρεί τη σειρά προτεραιότητας της.

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται στο Κέτρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Σύρου-Ερμούπολης (τηλ.: 22810-81001, υπεύθυνες υπάλληλοι Ελισάβετ Φρέρη, Σοφία Λαγουδάκη, Κων/νου Μαρούλη και Μαυρομουστάκη 9, Σύρος, 84100, e-mail: el.freri@syros-ermoupolis.gr).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Κατεβάστε την αίτηση συμμετοχής

(Visited 53 times, 1 visits today)