Διπλασιάζεται η χρηματοδότηση λειτουργίας των ΚΗΦΗ Δήμου Νάξου και Νάουσας Πάρου

ΚΗΦΗ Νάξου και Νάουσας Πάρου
Άκης Αξαόπουλος
05/06/2019 12:49
 
 
 

 

Διπλασιάζεται η χρηματοδότηση λειτουργίας των (Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων) ΚΗΦΗ Νάξου και Νάουσας Πάρου «Η ΑΓΑΠΗ», μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» και παράλληλα επεκτείνεται η διάρκεια χρηματοδότησής τους για μια τριετία, μέχρι το τέλος του 2022.

Συγκεκριμένα, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε:

– την απόφαση «2η Τροποποίηση της πράξης «ΚΗΦΗ Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων», σύμφωνα με την οποία ο προϋπολογισμός της πράξης αυξάνεται σε 567.875,71 ευρώ (από 275.911,12 ευρώ της αρχικής χρηματοδότησης) και μετατίθεται η ημερομηνία λήξης της, από 31.12.2019 σε 31.12.2022. Φορέας υλοποίησης της Πράξης είναι η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

– την απόφαση «3η Τροποποίηση της πράξης «ΚΗΦΗ Νάουσας Πάρου Η ΑΓΑΠΗ», σύμφωνα με την οποία ο προϋπολογισμός της πράξης αυξάνεται σε 795.132,94 ευρώ (από 390.716,51 ευρώ της αρχικής χρηματοδότησης) και μετατίθεται η ημερομηνία λήξης της, από 31.12.2019 σε 31.12.2022. Δικαιούχος της Πράξης είναι η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου (ΚΔΕΠΑΠ).

Στόχος των ΚΗΦΗ είναι η παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα που δε μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (λόγω κινητικών δυσκολιών, άνοιας κλπ) των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον, για διάφορους λόγους αδυνατεί να ανταποκριθεί στην φροντίδα τους. Με τις παραπάνω αποφάσεις διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των δύο Κέντρων και του σημαντικού κοινωνικού έργου που επιτελούν, μέχρι και το τέλος του 2022.

Η χρηματοδότηση της λειτουργίας των ΚΗΦΗ Νάξου και Νάουσας Πάρου, είναι ενταγμένη στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

(Visited 140 times, 1 visits today)