Δημοπράτηση έργων βελτίωσης του οδικού δικτύου σε Νάξο, Πάρο και Θήρα

οδικού δικτύου
Άκης Αξαόπουλος
27/09/2019 1:08
  •  
  •  
  •  

 

Σε 805.000 ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός του έργου «Βελτίωση και Ασφάλεια Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νήσων Πάρου, Νάξου, Θήρας», για το οποίο η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων διενήργησε ανοιχτό διαγωνισμό, στο πλαίσιο του εκτεταμένου προγράμματος οδικών έργων που υλοποιούνται για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου των νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Ειδικότερα, στη Νάξο, την Πάρο και τη Σαντορίνη θα εκτελεστούν εργασίες που αφορούν την οδική σήμανση, κατακόρυφη (πινακίδες) και οριζόντια (διαγράμμιση), καθώς και στοιχεία αναχαίτισης οχημάτων (στηθαία ασφαλείας) σε σημεία αυξημένου κινδύνου.

Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της πολιτικής απόφασης της Περιφερειακής Αρχής να θέσει σε προτεραιότητα την βελτίωση του οδικού δικτύου στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου και αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας των χρηστών του δικτύου (οχημάτων και πεζών), στην αποτελεσματικότερη μετάδοση μηνυμάτων προς τους οδηγούς, σχετικά με την προειδοποίηση για κινδύνους σε διάφορα σημεία του δικτύου, την οργάνωση κυκλοφοριακών ρευμάτων κλπ, στη σαφέστερη ρύθμιση και οργάνωση της κυκλοφορίας , σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Με απόφαση του περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου, η Πράξη «Έργα Βελτίωσης – Ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού δικτύου Νήσων Πάρου, Νάξου, Θήρας» είναι ενταγμένη στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση βασικών υποδομών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

(Visited 211 times, 1 visits today)