Ενεργειακή Κυκλάδων ΕΠΕ: «Ακατανόητη και άδικη η στάση του Δημάρχου Τήνου»

Newsroom
26/03/2020 9:05
  •  
  •  
  •  

 

Απάντηση σε πρόσφατη ανάρτηση του Δημάρχου Τήνου Γιάννη Σιώτου έδωσε η Ενεργειακή Κυκλάδων ΕΠΕ, η οποία κάνει λόγο για ηθελημένη στοχοποίηση της εταιρείας, παρόλο που «κατέχει όλες τις απαραίτητες άδειες και έχει δικαιωθεί επανειληµµένα» για το αιολικό πάρκο στην θέση Πράσσα.

Προφανής στόχος του δημάρχου – σύμφωνα με την εταιρεία – είναι να καθυστερήσει την υλοποίηση του έργου, χαρακτηρίζοντας «άξια απορίας, ακατανόητη και άδικη» την στάση του κ. Σιώτου που έχει βάλει στο στόχαστρο «το µικρό αιολικό πάρκο, το οποίο µάλιστα ο ίδιος ο δήµος έχει εγκρίνει».

«Επί σειρά ετών η εταιρεία µας ζηµιώνεται από έναν ανοίκειο και παράνοµο πόλεµο της επένδυσής της, κατά παράβαση λογικής, νοµίµων αδειών, δικαστικών αποφάσεων και εντολών των Αρχών […] Η παρούσα συγκυρία απαιτεί από όλους -µε προεξάρχοντες τους φορείς εξουσίας- την τήρηση της νοµιµότητας, όπως αυτή εκφράζεται από την Ελληνική Κυβέρνηση, τις Αρχές και τα ∆ικαστήρια, και όχι βεβαίως µέσω αναρτήσεων στο διαδίκτυο και της πρόκλησης εντυπώσεων» αναφέρεται μεταξύ άλλων στην απάντηση της εταιρείας.

Αναλυτικά η η Ενεργειακή Κυκλάδων ΕΠΕ αναφέρει εξής:

Αυτή τη στιγµή, ενόσω η Ελλάδα -όπως και οι περισσότερες χώρες του κόσµου δοκιµάζεται από µια πρωτοφανή κρίση λόγω της πανδηµίας του Κορωνοϊού και άνθρωποι χάνουν την ζωή τους, τίποτα δεν είναι σηµαντικότερο για όλους µας, από την υγεία στην Τήνο, την Ελλάδα και σε όλο τον κόσµο. Εξ αυτού του λόγου, όπως και πάντοτε, η εταιρεία µας τηρεί απαρέγκλιτα και µε απόλυτο σεβασµό στη νοµιµότητα, τα επιβληθέντα µέτρα.

Την ίδια όµως στιγµή και για µία ακόµη φορά, ο κ. ∆ήµαρχος Τήνου, µε την από 19-3-2020 ανάρτησή του στο διαδίκτυο στοχοποιεί την εταιρεία µας, µε προφανή σκοπό να καθυστερήσει την υλοποίηση του έργου.

Η στοχοποίηση αυτή θέτει σε κίνδυνο την εταιρεία µας, τους µετόχους της και τις οικογένειές τους, παράλληλα δε µας παρουσιάζει ως «ανθρώπους που ενδιαφέρονται αποκλειστικά µόνο για το κέρδος αλλά και ανθρώπους που δεν αντιλαµβάνονται πραγµατικά ποια είναι η σηµερινή συγκυρία».

Απαντούµε: επί σειρά ετών η εταιρεία µας ζηµιώνεται από έναν ανοίκειο και παράνοµο πόλεµο της επένδυσής της, κατά παράβαση λογικής, νοµίµων αδειών, δικαστικών αποφάσεων και εντολών των Αρχών.

Ο κ. ∆ήµαρχος (του ίδιου ∆ήµου που πρωτύτερα συναίνεσε οµόφωνα στην αδειοδότηση του µικρού αιολικού πάρκου της εταιρείας µας στην θέση Πράσσα της Τήνου), αναφερόµενος και πάλι στην εταιρεία µας, οµιλεί περί «αυτοεξευτελισµού και περί της παραβίασης κάθε έννοιας ηθικής».

Απαντούµε: Προφανώς και ∆ΕΝ αυτοεξευτελίζεται αυτός, ο οποίος σέβεται τις δικαστικές αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας και των Πολιτικών ∆ικαστηρίων. Πώς χαρακτηρίζεται όµως αυτός, ο οποίος δεν συµµορφώνεται µε αυτές, όταν µάλιστα είναι και θεσµικός παράγων; Πώς χαρακτηρίζεται αυτός, ο οποίος καταγγέλλει αυτούς που τήρησαν και τηρούν το γράµµα και την ουσία του νόµου, που κατέχουν όλες τις απαραίτητες άδειες και που έχουν δικαιωθεί επανειληµµένα;

Οµιλεί για «κοινές αρχές και αξίες που διαφυλάσσουν την κοινωνική συνοχή».

Απαντούµε: Η κοινωνική συνοχή διαφυλάσσεται από τις κοινές αρχές και αξίες, αλλά κριτής είναι η δικαιοσύνη και εφαρµοστής οι Αρχές, από τις οποίες έχει κριθεί επανειληµµένα, ότι η εταιρεία µας βρίσκεται από την πλευρά της νοµιµότητας.

Ας δούµε, λοιπόν, την πραγµατικότητα:

Με τα όσα ισχύουν αυτή τη στιγµή και όπως καθένας µπορεί να διαπιστώσει, οι εργασίες στα έργα που είναι σε εξέλιξη, συνεχίζονται κανονικά, είτε αυτά είναι απλές οικοδοµές είτε κάποιο µεγαλύτερο έργο. Επίσης απ’ όσο γνωρίζουµε, δεν έχει διαταχθεί από τις αρχές αναστολή των οικοδοµικών εργασιών, ώστε να εγκαλείται εκ προοιµίου και προκαταβολικά η εταιρεία µας!

Παραλείπεται δε το γεγονός, ότι οι εργασίες στο έργο µας έχουν διακοπεί µε σειρά έκνοµων ενεργειών, κατά παράβαση της νοµιµότητας και κατάλυση της έννοµης τάξης.

Παράλληλα η εταιρεία µας -της οποίας το έργο έχει χαρακτήρα κοινής ωφελείας και διέπεται από ειδικό καθεστώς αδειοδότησης µε στενά χρονοδιαγράµµατα υλοποίησης- στα πλαίσια σεβασµού της νοµιµότητας και των οδηγιών που δίδονται από τις αρχές της χώρας µας, παρακολουθεί µε προσοχή την κατάσταση και πορεύεται µε γνώµονα την νοµιµότητα, όπως κάνει πάντα άλλωστε.

Τονίζουµε δε ότι:

• Η παρούσα συγκυρία δεν µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο εκµεταλλεύσεως από θεσµικούς παράγοντες, των οποίων η προτεραιότητα θεσµικά και ουσιαστικά είναι η διαφύλαξη ∆ηµόσιας Υγείας και ανθρωπίνων ζωών.

• Η παρούσα συγκυρία απαιτεί από όλους -µε προεξάρχοντες τους φορείς εξουσίας- την τήρηση της νοµιµότητας, όπως αυτή εκφράζεται από την Ελληνική Κυβέρνηση, τις Αρχές και τα ∆ικαστήρια, και όχι βεβαίως µέσω αναρτήσεων στο διαδίκτυο και της πρόκλησης εντυπώσεων.

Κατόπιν των ανωτέρω, είναι ΑΞΙΑ ΑΠΟΡΙΑΣ, ΑΚΑΤΑΝΟΗΤΗ και Α∆ΙΚΗ η στάση του κ. ∆ηµάρχου, που στοχοποιεί αυτό το µικρό αιολικό πάρκο, το οποίο µάλιστα ο ίδιος ο ∆ήµος έχει εγκρίνει.

(φωτό αρχείου)

(Visited 353 times, 1 visits today)