Δήλωση Επάρχου Κώστα Μπιζά για το επαρχιακό οδικό δίκτυο της Πάρου

kostas mpizas pontium
Newsroom
11/02/2022 18:57
 
 
 

Με το έργο της τριετούς συντήρησης του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ν.ΑΙ., Νήσων Νάξου, Μικρών Κυκλάδων, Πάρου, Αντιπάρου και Αμοργού δημοπρατημένο, καλούμαστε στο δημοτικό συμβούλιο Πάρου να δώσουμε εξηγήσεις (!), γιατί οι διαγωνιζόμενοι άσκησαν τον από το νόμο προβλεπόμενο δικαίωμά τους να προσφύγει ο ένας εναντίον του άλλου!

Και αυτό μπορεί να είναι δυσνόητο για τους πολίτες, όμως δεν είναι, διότι δεν επιτρέπεται να είναι δυσνόητο για πολιτικά πρόσωπα που υπηρετούν μάλιστα την αυτοδιοίκηση από θέσεις ευθύνης.
Οι σχέσεις συναλληλίας μεταξύ α’ και β’ βαθμού αυτοδιοίκησης κινδυνεύουν μόνο από συμπεριφορές ή πρακτικές στοχοποίησης, κάτι το οποίο από την πλευρά μας ουδέποτε έγινε και συνεχίζει να μας εκπλήσσει δυσάρεστα οποτεδήποτε το συναντάμε από την πλευρά του Δήμου Πάρου.

Η αποδεκατισμένη σε προσωπικό Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει εκτελέσει και έχει δημοπρατήσει το μεγαλύτερο φάσμα έργων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο των νησιών στην ιστορία τους, στην πιο δύσκολη εποχή τόσο διοικητικά, όσο και δημοσιονομικά.

Πριν από ένα χρόνο, η αποδεκατισμένη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δημοπράτησε το έργο της τριετούς συντήρησης του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ν.ΑΙ., Νήσων Νάξου, Μικρών Κυκλάδων, Πάρου, Αντιπάρου και Αμοργού και η καθυστέρηση στην υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην εκ του νόμου προβλεπόμενη δυνατότητα άσκησης προσφυγών μεταξύ των διαγωνιζομένων. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να την «αξιοποιήσει».

Στους πολίτες και στους επισκέπτες του νησιού μας απαντάμε με τον απολογισμό μας. Έναν απολογισμό που έχει φέρει την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου πρώτη σε απορρόφηση πόρων, για τρίτη συνεχή χρονιά σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό, χωρίς τη νουθεσία κανενός, εκτός κι αν συμφέρει κάποιους να στρέφεται πάντοτε η συζήτηση στα 61 χλμ του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου του νησιού μας και όχι στα εκατοντάδες χιλιόμετρα του Δημοτικού Οδικού Δικτύου, για την κατάσταση του οποίου, παραδόξως, τα ίδια πολιτικά πρόσωπα, από ελάχιστα έως τίποτα έχουν να μας πουν.

Περιμένω λοιπόν την πρόσκλησή τους για να συζητήσουμε για τα χάλια του Δημοτικού Οδικού Δικτύου.

Προς ενημέρωση όλων, παραθέτω το ιστορικό του έργου που δημοπρατήσαμε πριν από ένα χρόνο:

1.Στις 8.3.21 (απόφαση 116/2021) η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑΙ) ενέκρινε την μελέτη «Τριετής συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ν.ΑΙ., Νήσων Νάξου, Μικρών Κυκλάδων, Πάρου, Αντιπάρου και Αμοργού» συνολικού προϋπολογισμού 5.500.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

2. Στις 26.4.21 (απόφαση 279/2021) η Οικονομική Επιτροπή της ΠΝΑΙ ενέκρινε τους όρους δημοπράτησης.

3.Η διακήρυξη του έργου αναρτήθηκε στις 25.05.2021 στο ΚΗΔΜΗΣ.

4.Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών 24.06.2021.

5. Έγκυρες προσφορές κατατέθηκαν από δύο εταιρείες την εταιρεία «ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ» και την εταιρεία «ΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
6. Στις 16.07.21 (απόφαση 432/2021) η Οικονομική Επιτροπή της ΠΝΑΙ ενέκρινε το 1ο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με την οποία ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία «ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ».

7. Στις 23.08.21 έγινε κλήση στον προσωρινό ανάδοχο μέσω του Συστήματος, για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

8. Στις 01.09.21 έγινε η υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος και σε έντυπη μορφή.

9. Στις 5.10.21 (απόφαση 620/2021) η Οικονομική Επιτροπή της ΠΝΑΙ ενέκρινε το 2ο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με την οποία κατακυρώνει τη σύμβαση του έργου στην εταιρεία «ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ».

10. Στις 25.10.21 ασκήθηκε προδικαστική προσφυγή του οικονομικού φορέα «ΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά της υπ’ αριθμ. 620/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΝΑΙ.

11. Στις 3.1.22 ασκήθηκε Αίτηση Ακύρωσης και Αναστολής του οικονομικού φορέα «ΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά της υπ’ αριθμ. 620/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΝΑΙ ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά η οποία θα εκδικαστεί τον Μάρτιο του 2022.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, αφού οποιαδήποτε εταιρεία που συμμετέχει σε έναν ανοικτό και δημόσιο διαγωνισμό έχει το δικαίωμα της προσφυγής, όπως έγινε στην προκείμενη περίπτωση, η εκτέλεση του παραπάνω σημαντικού για τα νησιά μας έργο θα γίνει αφού ολοκληρωθεί η εκδίκαση της προσφυγής.

(Visited 116 times, 1 visits today)
Latest Post

Leave a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*