Σχεδόν 50 εκ. ευρώ για την ανάπτυξη και βελτίωση των υποδομών του νέου Αεροδρομίου Πάρου

neo aerodromio paroy 2
Newsroom
12/11/2020 18:16
 
 
 

Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, εγκρίθηκε η ένταξη της Πράξης «Ανάπτυξη και Βελτίωση Υποδομών του νέου Αεροδρομίου Πάρου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020».

Σύμφωνα με την απόφαση, το έργο προβλέπεται να υλοποιηθεί μέσω μιας ενιαίας εργολαβίας, η οποία θα εκτελεστεί μέσω 3 υποέργων κατασκευής, ενώ περιλαμβάνει και τα απαραίτητα υποέργα ΟΚΩ και αρχαιολογίας.

Το συνολικό κόστος πράξης είναι 46.365.267,99 ευρώ (με συνολική δημόσια δαπάνη 43.014.842,03 ευρώ και ιδιωτική συμμετοχή 3.350.425,96 ευρώ).

Στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, η ημερομηνία έναρξης της πράξης ορίζεται η 30/06/2021 και η ημερομηνία λήξης της πράξης ορίζεται η 31/12/2023.

Όταν παραδοθεί το έργο, θα έχουν υλοποιηθεί:
* νέο κτίριο αεροσταθμού 12.117 τ.μ.,
*επεκτεινόμενος διάδρομος προσαπογειώσεων από 1400μ. σε 1799μ.,
*επεκτεινόμενο δάπεδο στάθμευσης αεροσκαφών,
*νέος πύργος ελέγχου 159 τ.μ.,
*πυροσβεστικός σταθμός 563 τ.μ.,
*περιβάλλων χώρος,
*φυλάκιο ασφαλείας 70 τ.μ.,
*μόνιμη εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων,
*υδραυλικά έργα προστασίας των πρανών,
*αρχαιολογική επίβλεψη εσκαφών και οι αναγκαίες συνδέσεις/μετατοπίσεις/ αποκαταστάσεις δικτύων ΟΚΩ.

Με αφορμή την παραπάνω «απόλυτα θετική εξέλιξη», όπως την χαρακτήρισε, ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας – Πρόνοιας – Κοιν. Μέριμνας Κυκλάδων και Έπαρχος Πάρου Κώστας Μπιζάς δήλωσε:
«Η ολοκλήρωση του νέου αεροδρομίου Πάρου με την κατασκευή του συνόλου των έργων που προβλέπονται στην σχετική πράξη θα επιτρέψει την σύνδεση της Πάρου με διεθνή αεροδρόμια και προφανώς θ’ αυξήσει τους επισκέπτες μας. Ωφελημένα θα είναι και τα γειτονικά νησιά (Αντίπαρος, Νάξος και Μικρές Κυκλάδες, Δυτικές Κυκλάδες κ.α.). Ελπίζω να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης και ένα έργο που ήταν αίτημα δεκαετιών από τις τοπικές αρχές και τους φορείς του νησιού μας να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί στην κοινωνία και στους πολίτες όλου του κόσμου. Το νησί μας πρέπει άμεσα να προετοιμαστεί στο επίπεδο των υποδομών όπου θα χρειαστεί σχεδιασμός – κατασκευή νέου οδικού δικτύου και νέου επιβατικού λιμένα».

Η ιστορία του αεροδρομίου

Η ιστορία για την κατασκευή του νέου αεροδρομίου Πάρου ξεκινάει από τα μισά της δεκαετίας του 1990 όταν πάρθηκε η σχετική απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πάρου για κατασκευή νέου αεροδρομίου 2000μ.

Έκτοτε υπήρξαν πολλά γεγονότα και πολλές αποφάσεις της πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης τα οποία είναι γνωστά στην τοπική κοινωνία και είχαν ως αποτέλεσμα τον Ιούλιο του 2016 να εγκαινιαστεί ο διάδρομος των 1400μ. και ο προσωρινός αεροσταθμός του αεροδρομίου.

Επειδή, όμως, η υπάρχουσα κατάσταση δεν μπορεί να εξυπηρετήσει την αυξανόμενη κίνηση, αλλά και ζήτηση που παρουσιάζει ο τουριστικός προορισμός, συνεχίστηκαν οι πιέσεις προς τα αρμόδια Υπουργεία και την ΥΠΑ για την επέκταση του διαδρόμου, την κατασκευή νέου κτιρίου – αεροσταθμού, την επέκταση του δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών και άλλων εργασιών.

Αξίζει να αναφερθούν δύο αποφάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
α) Με το α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/50085/998/23.09.2019, αποφασίστηκε η τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του νέου αερολιμένα Πάρου για την επέκταση του διαδρόμου.

β) Με το α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/42510/2472/07.05.2020, αποφασίστηκε η τροποποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του νέου αερολιμένα Πάρου, λόγω επέκτασης δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών, οριστικοποίηση σχεδιασμού κτιριακών εγκαταστάσεων και αλλαγών στην επεξεργασία και διάθεση λυμάτων.

Στις 14 Μαΐου 2020 ο κ. Μπιζάς είχε αποστείλει σχετική επιστολή στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με την οποία ανάφερε ότι: «Κατόπιν της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων είναι επιτακτική ανάγκη η υποβολή της πρότασης για χρηματοδότηση του έργου από το Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. του ΕΣΠΑ 2014 – 2020».

(Visited 141 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.